Nu kan arbetstagares rättigheter hotas

Vem hade trott att 2015 års hetaste frågor skulle vara handelsavtal? Inte inte många i alla fall. Men nu börjar allt fler tidningar och tankesmedjor uppmärksamma processerna EU just är uppe i med USA och Kanada. Dagens Arena uppmärksammar hur ett av dessa avtal kan hota arbetstagares rättigheter.

Dessa två processer är sammankopplade och påverkar varandra. Avtalet med Kanada The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) är färdigförhandlat och planen att att det ska vara godkänt och klart 2016. Men det finns problem med CETA som kan hota arbetstagares rättigheter.

Handelsavtal i modern tappning innebär inte främst att stater tar bort olika tullar som hindrar handel utan att andra så kallade handelshinder ska försvinna. Men det kan innebära att fackliga åtgärder tolkas som handelshinder enligt TCO:s samhällspolitiska chef:

– Säg att ett kanadensiskt företag, eller ett företag från vilket land som helst med filial i Kanada, vill öppna en butik i Sverige. Då kanske vi vill att de ska teckna kollektivavtal och kunna använda oss av stridsåtgärder om företaget inte går oss till mötes, säger Samuel Engblom.

Skrivelsen i dessa frågor är luddiga och behöver skärpas enligt Engblom då åtgärder som ovan kan tolkas som hinder för marknadstillträde. Än så länge har vi inte så mycket debatt om CETA i Sverige och det är problematiskt om man bara diskuterar det andra handelsavtalet som är The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

TTIP förhandlas just nu mellan USA och EU och svensk fackföreningsrörelse har förhoppningar om att det ska bli bättre skrivelser om arbetstagares rättigheter i TTIP än i CETA. Men frågan är hur stor roll det faktiskt spelar eftersom företag kan runda detta genom att öppna eller ha en filial i Kanada och då gå in under CETA-avtalet.

Låter det osannolikt? Det har redan hänt och Kanadensiska bolag har gjort exakt samma sak. Det bästa exemplet på det som hände i delstaten Quebec för några år sen. När delstaten Quebec efter en folkomröstning stoppade möjligheten att utvinna skiffergas under en känslig flod stämde ett amerikanskt bolag staten på 245 miljoner dollar med hjälp av handelsavtalet som finns mellan USA och Kanada. Det här kan alltså bli verklighet i för oss i framtiden.

Faktum är att Gus van Harten som är professor i internationell lag i Toronto går så långt i sin analys att han säger att Kanada mobbas av storföretag. När en professor i juridik använder dessa ord är det faktiskt viktigt att vi lyssnar.

Men Kanadensiska bolag har väl också möjlighet att stämma USA och samma sak gäller väl för EU också? Ja, men sedan handelsavtalet mellan länderna ratificerades har Kanada inte vunnit ett enda fall mot USA. Om inte Kanada kan vinna mot amerikanska storföretag varför skulle Sverige kunna göra det?

Allt fler svenskar ser hoten från TTIP och CETA och »över 26 000 har skrivit under namninsamlingen för att Stoppa TTIP«.

Fler nyheter