Socialdemokraterna i EU sätter ner foten om TTIP

Som en del i de pågående förhandlingarna kring det transatlantiska handelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, har Europaparlamentets socialdemokratiska grupp (S&D) skickat en delegation till USA. Syftet med resan var att diskutera förutsättningarna för att få igenom handelsavtalet.

Hittills har det mesta varit öppet för förhandling, men under mötet i USA verkar någonting ha hänt, och det efterföljande pressmeddelandet är tämligen spektakulärt.

I det klargör nämligen S&D-gruppens italienska ordförande Gianni Pittella att han är ”positiv till handelsavtalet, men…”

”there are some red lines we cannot give way on: no lowering of EU standards on consumer safety or conditions for workers; no hormone-treated beef on our plates; no genetically modified organisms (GMOs); no meat cleaned using chlorine and lye solutions; no inclusion of data protection in TTIP; no investor-state dispute system (ISDS).”

Ordföranden sparar det bästa till sist. ISDS är nämligen en mekanism som just nu finns med i avtalet och som kritiserats högt, lågt och brett inom Europas vänsterrörelse. Inte minst för det faktum att den gör det möjligt för företag att stämma länder som de upplever på något sätt inskränker deras möjlighet att göra vinst. Skulle den införas som en del av avtalet skulle det hota arbetsrätten, välfärden, miljön, till och med rättsväsendet.

Och nu säger alltså Pitella att den utgör en oöverskridelig ”röd linje” i TTIP-förhandlingarna. Även EU-parlamentets handelsutskotts ordförande, socialdemokraten Bernd Lange, säger efter mötet i USA att han inte tycker ISDS har någon plats i ett handelsavtal mellan USA och EU.

Det är ord som väger tungt. Och som kraftigt förändrar förutsättningarna för att få igenom TTIP-avtalet överhuvudtaget.

Särskilt eftersom EU-parlamentets näst största grupp – en nyckelspelare i vilken överenskommelse som än kommer att träffas om TTIP – aldrig markerat mot ISDS på det här sättet innan.

Däremot är ställningstagandet inte helt förvånande.

Uttalandena får antas stå för partigruppens allmänna åsikt, och utgör därigenom ett förtydligande av en framväxande opinion inom den Europeiska socialdemokratin. En opinion som vuxit med stormsteg.

Tvärs över kontinenten börjar vi se hur Socialdemokrater är allt mer skeptiska till avtalet: Tyskarna oroar sig för fackliga rättigheter; engelska Labour oroar sig för sitt sjukvårdssystem; medan holländska parlamentet och den franske handelsministern redan har sagt nej till ISDS rakt ut.

Från svenskt håll har den fackliga centralorganisationen LOAftonbladets ledarsida, Tankesmedjan Tiden, SSU:s idépolitiska tidning Tvärdrag och Socialdemokraterna i Malmö alla uttalat kritik mot ISDS. Till och med statsminister Löfven har markerat att man inte är villig att gå med på vad som helst.

Saker och ting rör på sig.

Förhoppningsvis utgör islossningen kring ISDS-frågan ett tecken på att det snart våras för en mer aktiv TTIP-kritik även från Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Men på samma sätt som denna seger vunnits, kommer även framtida framgång bero på ett idoga kampanjande och politiskt engagemang från dig, och mig, och våra vänner nere på kontinenten.

Genom vår organiserade vilja och kraft, kan vi som enskilda medborgare påverka. Till och med något så stort som ett transatlantiskt handelsavtal.

Det fick vi bevis på igår.

Men än är inget vunnet, och vi har fortfarande många viktiga delsegrar att ta innan vi kommit i mål. Så låna din underskrift – och din röst – åt vår kampanj, och bli en del i den växande europeiska motståndsrörelsen för att STOPPA TTIP.

Fler nyheter