Småföretagen börjar inse att handelsavtalet inte är för dem

Det är ingen nyhet att det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, innehåller mängder av tveksamheter. Vi har tidigare rapporterat om riskerna för lobbyistmakt över EU-lagstiftning och utnyttjandet av dina skattepengar för att skydda storföretagens vinster från demokratiska beslut.

Men också småföretagen hotas av planerna i avtalet. Det här håller inte TTIP-förespråkarna om, till ingens förvåning. En företrädare för EU gick så långt som att beskriva avtalet som ”ett land av möjligheter” för småföretagen.

Det är dravel, enligt den brittiska nyhetsportalen för småföretagare, SME Insider.

Släppa på EU-standarder

TTIP handlar, kort sagt, om att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA i syfte att gynna handeln. Man vill alltså så kallat harmonisera reglerna mellan EU och USA genom att ta bort handelshinder som har sin grund i exempelvis läkemedelsindustrin.

EU reglerar bland annat löneskydd, arbetsrätt och tveksamma substanser i mat och hudvårdsprodukter. I USA är dessa lagar väldigt slappa – vilket innebär att de kan tillverka billigare produkter. Att ”harmonisera” dessa regler innebär alltså rimligtvis inget annat än att släppa på europeiska standarder för att möta amerikanska regler.

Småföretag slås ut

Så vad innebär det för mindre företag om TTIP införs? Avtalets anhängare lär svara att de kan överse sin verksamhet och därmed dra ner sina priser. Men detta är väldigt kostsamt och tar sannolikt lång tid med tanke européers syn på arbetsrätt.

Om man å andra sidan driver ett storföretag med outsourcad produktion kan man enkelt få en snabb skjuts – med enorma fördelar gentemot sina små europeiska konkurrenter.

TTIP kan alltså inte bara riva ner enskilda länders demokratiska rättigheter, utan även utdela ett enormt slag i magen mot konkurrensen i Europa. Vi tycker inte att det är rimligt. Om du håller med – anslut dig i kampanjen mot TTIP.

Fler nyheter