Oljejätten vill väldigt gärna få stämma dig

Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan USA och EU som kallas The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Den kanske mest kontroversiella biten i avtalet är tvistlösningsmekanismen Investor-state dispute settlement (ISDS). Det innebär i korthet att storföretagen får möjlighet stämma oss i särskilda domstolar om vi fattar demokratiska beslut som de menar inkräktar på deras vinster.

Oljejättarna vill skydda sina vinster

Det är därför inte konstigt att storföretag så som oljejättarna mer än gärna vill att denna typ av lösning ska finnas med i handelsavtalet. Skiftet har tidigare kunnat avslöja att oljejättarna BP och Chevron lagt över 180 miljoner kronor på lobbyism bland annat kring handelsavtalet.

Därför är det knappast förvånande att Greenpeace i Österrike kan avslöja att Chevrons vice VD skickar ut ett brev där företaget pushar för att handelsavtalet ska innehålla möjligheten för dem att stämma oss.  Men varför är det så viktigt för oljejätten att få möjligheten att stämma oss?

Oljejättarnas plan: demokratin ska kuvas

Det kan ha att göra med att Chevron är ett av de bolag som är störst i världen på fracking. Kortfattat är fracking en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bort för konsumtion. Framställningen av denna gas hotar både närmiljön och klimatet i förlängningen.

Nu är inte Chevron ensam om att ägna sig åt metoden då även BP har investerat i den men i mindre utsträckning. Men vad har detta med ett handelsavtal som TTIP att göra? Allt fler länder och delstater inför förbud mot metoden däribland New York och detta vill dessa bolag förhindra genom stämningar.

Det bästa exemplet på detta Quebec. När delstaten Quebec efter en folkomröstning stoppade möjligheten att utvinna skiffergas under en känslig flod stämde ett amerikanskt bolag staten på 245 miljoner dollar med hjälp av handelsavtalet som finns mellan USA och Kanada. Det här kan alltså bli verklighet i för oss i framtiden.

Faktum är att Gus van Harten som är professor i internationell lag i Toronto går så långt i sin analys att han säger att Kanada mobbas av storföretag. Men Kanadensiska bolag har väl också möjlighet att stämma USA? Ja, men sedan handelsavtalet mellan länderna ratificerades har Kanada inte vunnit ett enda fall mot USA. Om inte Kanada kan vinna mot amerikanska storföretag varför skulle Sverige kunna göra det?

Detta är vad oljejättarna kämpar för och vi mot – redan nu har »23 000 skrivit under Skiftets kampanj för att stoppa oljejättarnas plan«.

 

Fler nyheter