Kritiken hopar sig kring tidiga betyg

Listan med kritiker växer mot försöket att betygsätta elever i årskurs fyra. Senast är det skolorna som sa ifrån på bred front, de motsätter sig att betygsätta tioåringar och det gäller alltså både kommunala- och friskolor från norr till söder.

Ju mer vi läser om betygsförsöket desto mer märkligt framstår det att det faktiskt ska genomföras då ingen verkar vilja ha det, med reservation för de borgerligt styrda kommunerna.

»Agera: Det här kan du göra för att stoppa betygshetsen.

Lärarfacken

Tidigare har regeringen och alliansen fått kritik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. De kritiserar påståendet om att det förbättrar elevernas resultat eftersom det inte vilar på vetenskaplig grund. Vilket stämmer, betygsförsöket går inte ens att utvärdera.

Forskare

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, säger till tidningen Metro:

Man vet att storstadskommunernas skolor skiljer sig från skolorna i landet i övrigt, och det är naturligtvis ett bekymmer om de inte vill vara med. Det innebär ju att det blir svårt att dra korrekta slutsatser av testets resultat.

Partier

Centerpartister,  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har motsatt sig tidiga betyg. Tidigare har även Moderaterna och centerledaren Annie Lööf öppet sagt att de har varit tveksamma. De stöttar nu förslaget.

Innan förslaget drevs igenom var det bara Titanic Folkpartiet som gjort sig kända över sin betygshets. De skrek högst av alla och har slängt fram forskning som är åttio år gammal.

Vetenskapsrådet

Tidigare publicerade Vetenskapsrådet en rapport om tidigare betyg som baserades på en genomgång av 6 000 vetenskapliga studier. Christian Lundahl, professor i pedagogik och en av forskarna bakom rapporten, säger till SVT:

Vi har faktiskt inte hittat en enda forskningsstudie som rekommenderar tidiga betyg i skolan, utan det man pratar om är tidig uppföljning av mer kvalitativt slag, att det ger positiva effekter.

Det finns en hel del invändningar mot försöket, och när det är genomfört så går det inte ens att säga något om utfallet. Men regeringen kommer åtminstone försöka. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger till Metro:

Det kommer inte gå att dra några generella slutsatser, men man kommer att få djupare kunskap om hur man arbetar med tidigare betyg i de skolor där man vill ha det.

Ja, det gäller att ha roligt medan man kan, för det råkar vara Fridolin som vid senare tillfällen kommer att få svara på frågorna kring en reform där ingen forskning ligger till grund.

Forskning som annars är bra att hålla i handen medan det blåser.

Fler nyheter