Facklig splittring om storföretagens rätt att stämma oss

Sverige har en unikt hög andel av den yrkesverksamma befolkningen som är med i ett fackförbund. Därför har svenska fack en unikt stark ställning i det svenska samhället. Just nu förhandlar EU och USA om ett handelsavtal som kallas TTIP och som innebär ett hot mot vår demokrati.

Läs mer: Det här innebär TTIP och vad du kan göra för att stoppa det.

LO-linjen

LO är en federation av 14 fackförbund och representerar långt över 1 miljon löntagare. Ordföranden Karl Petter Thorwaldsson har talat sig varm om TTIP. Men han varit starkt kritisk mot investeringsskydd som innebär att storföretag kan stämma Sverige om de ser sina vinster hotade av demokratiska beslut:

Investeringsskydd hotar demokratiska beslut. Vi är beredda att offra ett frihandelsavtal mellan EU och USA om inte skrivningarna om ett investeringsskydd (ISDS) stryks.

Hårda och tydliga ord. För TTIP och mot ISDS med emfas.

LO, TCO och SACO-linjen

TCO och SACO är precis som LO federationer men för tjänstemän och akademiker. För ett år sen enades de om en linje i frågan om TTIP och ISDS:

Svensk fackföreningsrörelse finner att vinsterna med ett ISDS i TTIP i form av ökade investeringar sannolikt är minimala, men att kostnaderna riskerar att bli desto högre. Rättigheter och förpliktelser gäller avtalsparterna, som är EU och USA, vilka har ett ansvar lösa tvister som kan uppkomma. TTIP är ett avtal mellan två demokratiska rättsstater och utvecklade ekonomier, och de skäl som ibland anförs för ISDS är inte tillämpliga här. Vår uppfattning är att förhandlingarna därför ska inriktas mot att det inte inkluderas en tvistelösningsmekanism för investerare-stat-relationer i avtalet. Om ett sådant system trots allt etableras, är det ett absolut krav att det blir rättssäkert och öppet, inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna.

LO, TCO och SACO är för TTIP men vill att att förhandlingarna mellan USA och EU ska inriktas på att inte inkludera de särskilda domstolarna som kan stämma staten. Och om sådana domstolar ska inrättas ska de vara rättssäkra och öppna och inte kunna inskränka fackliga rättigheter.

Klart för TTIP. Vill helst slippa de särskilda domstolarna men om de ska finnas så ska de inte kunna ge sig på facken. ”Snälla storföretag stäm oss inte om vi vill ha kvar den svenska modellen”-linjen.

Unionen, Sveriges Ingenjörer och  IF Metall-linjen

De industritunga facken inom TCO (Unionen), SACO (Sveriges Ingenjörer) och LO (IF-Metall) har enats om en linje i frågan om TTIP och ISDS. De är för TTIP och ISDS och gillar verkligen att stater ska kunna stämmas av av storföretagen:

Vi ser även ett behov av en fri marknad för offentlig upphandling samt att ett investeringsskydd ingår i handelsavtalet för att den fria handeln ska fungera på ett bra sätt.

Denna linje är ännu mera positivt inställd till att Sverige ska kunna stämmas av storföretag än någon annan facklig linje hitintills. De tre industrifacken vill särskilt poängtera att små och medelstora företag ska få möjlighet till prövning och att demokratin inte ska kunna inskränkas:

1) En tvistelösningsmekanism innebär inte att företag eller privatpersoner ges möjlighet att inskränka rätten att lagstifta eller att ändra demokratiskt fattade beslut som sådana

Det finns bara ett problem med detta och det är att det är önsketänkande. Dessa tvistlösningsmekanismer används på närmast industriell skala för att stämma stater som med demokratiska beslut vill stå upp för medborgarnas rättigheter:

Stämningarna har enligt experter fått stater att bli rädda från att ta vissa beslut. Om det inte är något som inskränker demokratin så vet vi inte riktigt vad som inskränker demokratin.

Livs och HRF-linjen

Nu är inte IF-Metall det enda industrifacket inom LO. Livs organiserar de som jobbar inom livsmedelsindustrin. Livs ordförande Hans-Olof Nilsson har inte mycket till övers för de särskilda domstolarna:

Det kallas investeringsskydd men skulle lika gärna kunna kallas kapitalistskydd.

En mycket tydlig linje: nej till ISDS. Även Hotell och restauranfacket (HRF) vill att ISDS ska skrotas.

Är det komplicerat att hålla koll? Vänta det blir ännu mer komplicerat. Inom LO finns det en särskild organisation som samlar fem fackförbund (Livs, Målarna, Byggnads, Seko och Fastighets). Var denna konstellation har sagt om TTIP kan vi inte hitta men det blir intressant att se var de landar eftersom svensk fackföreningsrörelse verkar väldigt splittrad om vi ska låta storföretagen diktera vår demokrati allt mer i framtiden.

Vill du stoppa storföretagens plan? Gör då som över 22 000 andra och »skriv under namninsamlingen mot TTIP och ISDS«.

Fler nyheter