EU kan backa om marknadsregler i TTIP

EU planerar att backa från att implementera regulatory cooperation, som riskerar ge lobbyister makt över EU-lagstiftning, i handelsavtalet TTIP. Detta efter att förhandlingarna hamnat i ett dödläge och fått kritik av det amerikanska finansdepartementet. 

Dessa uppgifter kommer från flera källor till tidningen Inside Trade, som dock är oense om hur mycket EU skalar ner sina försök. Medan den ena källan hävdar att ärendet kommer att behandlas i helt andra forum, menar den andra att EU bara avser införa nya bestämmelser om finansiella regler i TTIP.

Vad är regulatory cooperation?

Syftet med regulatory cooperation är att minska skillnaderna mellan amerikanska lagar och EU-lagar. Detta görs genom att införa dyra institutioner som gynnar storföretagen och finansieras av europeiska skatteintäkter. Eller enkelt sagt: att med dina skattepengar skydda storföretagens vinster från demokratiska beslut.

» Läs mer: Så fungerar regulatory cooperation

Oavsett vilken källa som har rätt innebär detta att EU faktiskt backar från att införa de tidigare förslagen om marknadsförpliktelser inom TTIP. Detta är ett framsteg i sig.

Skälet till den nya inställningen inom EU är att förhandlingarna hamnat i dödläge. Dels har det amerikanska finansdepartementet kritiserat förslagen, och dels är det sannolikt att de har känt av den ständigt växande kritiken från gräsrotsorganisationer och EU-medborgare som dig!

» Skriv upp dig: anslut dig till kampanjen mot TTIP 

Det här dödläget har alltså lett till att EU ännu inte presenterat förslag om nya marknadsförpliktelser i TTIP. Tjänstemän rapporterar dock att det finns en fortsatt strävan mot regulatory cooperation – som dock ska hållas utanför handelsavtalet. Om det är sant att EU:s ambition är att införa nya bestämmelser i TTIP är det sannolikt att de bordlägger ärendet och går vidare. Vi ska vara försiktiga med att spekulera, men det är som sagt positivt att ärendet möter motvind.

Det är märkligt att TTIP-anhängarna envisas med dessa förslag när de hela tiden tvingas backa på grund av folkligt motstånd. Samtidigt innebär det att du kan vara med och påverka. Så om du inte redan gjort det – gå med i Sveriges största kampanj mot TTIP.

Fler nyheter