Vem ska man lyssna på – samhället eller en handfull storföretag?

EU-kommissionen publicerade den 13 januari en enkät om ISDS med nära 150 000 svar. Svaren kommer från bland annat medborgare, företag, fackföreningar, organisationer och experter i Europa.

Resultatet? Enorm kritik mot ISDS. Nära 97 % av de tillfrågade vill inte ha med mekanismen i handelsavtalet alls – den ses som ett hot mot demokrati och ekonomisk politik.

Vad innebär ISDS?

ISDS kan leda till att företag stämmer stater på enorma summor pengar om deras politik minskar företagens vinster. Vi skulle alltså kunna bli stämda för att vi folkomröstar i vårt eget land. Det kan kännas absurt för oss, men i EU-parlamentet verkar det vara en rimlig tanke.

Nåväl, åter till resultaten. Föga förvånande är en majoritet av företagen optimistiska. Carl Shlyter påpekar att tobaksbolaget Philip Morris och oljebolaget Chevron återfinns bland de företag som svarat. Andra exempel är Veolia, Versalis och Japan Tobacco.

  • Phillip Morris har tidigare hotat stämma Australien för att de vill begränsa utseendet på tobaksförpackningar. Även Storbritannian har fått känna på samma vrede.
  • Chevron har å andra sidan hamnat i konflikt med Ecuador efter att ha dumpat över 70 miljarder liter giftigt vatten i bäckar och floder som lokala invånare använt till dricksvatten.
  • Ytterligare ett exempel är Vattenfall som har stämt Tyskland för att de vill fasa ut kärnkraften i sitt eget land.

Det krävs inte ett geni för att förstå fördelarna med att göra företagen nöjda. Fler investeringar bidrar till att skapa arbeten i europeiska länder. Och med olika skydd för investerare attraherar man fler företag vilket därmed stimulerar den europeiska handeln.

Fine.

Vi fattar.

Men att dessa skydd ska stå över demokratins grundprinciper och enskilda länders politiska rättigheter känns som en helt och hållet verklighetsfrämmande tanke. Behövde kommissionen verkligen en multinationell undersökning för att förstå det?

Tillsammans kan vi göra skillnad. Över 20 000 personer har redan skrivit upp sig – var med och anslut dig i kampen mot TTIP du också.

Fler nyheter