Svenskt Näringsliv vill ha handelsavtal – för kylskåpens skull

Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne lobbar (med kylskåp som exempel) för frihandelsavtalet TTIP. Det finns nämligen pengar att tjäna på TTIP och då är det inte så konstigt att de inte vill gå miste om en sådan mjölkko. Nu har alltså Svenskt Näringslivs VD gett sig in i matchen för att försvara avtalet.

Läs mer: Det här innebär TTIP och vad du kan göra för att stoppa det.

I artikeln nämner Lemne sådant som hon anser är ”rimligt” med TTIP:

Därför är det rimligt att frihandelsavtalet med USA också har en klausul för tvistlösning. Det vinner både staterna och företagen på – företagen får rättslig trygghet, staterna får ökade investeringar och därmed jobb och tillväxt.

Tvistlösningsmekanismen som Lemne nämner är investeringsskyddet Investor-state dispute settlement (ISDS), den allra mest kritiserade delen av TTIP, som betyder att storföretag kan stämma stater om de ser sina vinster hotade av politiska beslut. Ett exempel på detta är Vattenfall som stämt tyska staten på 30 miljarder kronor eftersom Tyskland beslutat sig för att fasa ut kärnkraften. Och är detta även ett sätt att överpröva demokratiska beslut? Fundera gärna.

Lemne fortsätter sedan med att nämna forskning, utan att hänvisa till någon sådan:

Det finns många olika bedömningar av hur mycket en ökad handel över Atlanten skulle ge men att det ger positiva effekter är forskarvärlden enig om

Är de? Lemne kanske borde säga detta till forskarna som rapporterade om att TTIP avtalet stjälper migrantarbetarna, och att det kan innebära att Europa förlorar 600 000 nya jobb. Där norra Europa och länder som Sverige, Danmark, Finland och Baltikum drabbas värst när runt 200 000 jobb beräknas försvinna. Men hon kanske glömde det.

I artikeln använder Lemne kylskåp som pedagogiskt exempel. Oklart om kylskåp fungerar att bilda opinion med, men vi följer vad Svenskt Näringsliv är beredda att lobba upp på TTIP-spelplanen med stort intresse.

Fler nyheter