”Länder knäfaller inför oss”

Just nu förhandlas världens största handelsavtal mellan USA och EU. I avtalet finns en klausul som i korta drag innebär att storföretag får möjligheten att stämma stater på astronomiska belopp i stängda skiljedomstolar om de ser sina vinster som hotade av saker som miljökrav och höjda minimilöner. Klausulen kallas Investor-state dispute settlement (ISDS), ett namn som är lite missvisande då endast företag kan stämma stater i dessa och inte viceversa.

Runt om i Europa diskuteras denna fråga aktivt men svensk media har varit skrämmande tysta. Det är djupt problematiskt att Sverige öppnar upp för att storföretagen ska få ännu mer makt. Tyvärr är detta inga fria fantasier utan verklighet vilket visas i en stor artikel i Europas största samhällsmagasin; Der Spiegel.

Stater knäfaller inför storföretagens jurister

Tidningen har i en artikel om ISDS intervjuat Gus van Harten som är professor i internationell lag i Toronto. Han har i åratal studerat just dessa skiljedomstolar och resultatet är skrämmande.

Enligt van Harten är systemets innebonde egenskap att gynna företagens intressen. Och det vet storföretagen. Sen denna typ av klausuler blivit vanliga har storföretag som Exxon och Dow Chemical försökt driva process över 600 gånger mot stater. Fossilenergibolag är särskilt förtjusta i att stämma stater som vill driva igenom progressiv miljöpolitik. Enligt en rapport har storföretagen försökt stämma stater i EU på över 30 miljarder kronor.

Enligt van Harten har en jurist som jobbar med just denna typ skiljedomsförfaranden sagt ”The countries practically kneel down before us”. Det är lätta att förstå att storföretagsjurister älskar denna ofta hemliga process – de kan tjäna över 1 000 dollar i timmen på att stämma staten på pengar.

Fallet Kanada

Der Spiegel granskar särskilt hur Kanada har drabbats efter deras handelsavtal med USA. Faktum är att tidningen går så långt att säga att landet mobbas av processlystna amerikanska storföretag. Exemplen är många:

  • Storföretag stämde staten för att få skjuta 360 renar i ett naturreservat
  • I ett annat fall gällde det att få utvinna oljesand på ett område som har begränsats av miljöskäl
  • När delstaten Quebec efter en folkomröstning stoppade möjligheten att utvinna skiffergas under en känslig flod stämde ett amerikanskt bolag staten på 245 miljoner dollar

van Harten menar att stämningar som dessa har fått Kanada att agera mer räddhågset på grund av rädslan för att bli stämda. Det här är vad Sverige riskerar: att storföretag i stängda domstolar stämmer oss på enorma belopp för kringskära demokratin.

Därför har över 20 000 svenskar >>skrivit under namninsamlingen<< för att stoppa handelsavtalet och för att visa att vi inte tänker knäfalla inför storföretagen som kan innebära att Sverige får knäfalla inför storföretagen.

Fler nyheter