Är falukorven hotad?

I EU är en rad olika varor skyddade genom en så kallad skyddad ursprungsbeteckning. Med detta avses att vissa regionala eller lokala jordbruksprodukter av specifik karaktär och med dem förknippade produktnamn. Det finns tre olika nivåer av denna beteckning:

  • Skyddad ursprungsbeteckning (SUB): Produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.
  • Skyddad geografisk beteckning (SGB): Produkten är knuten till området åtminstone genom att vara producerad eller bearbetad eller beredd där.
  • Garanterad traditionell specialitet (GTS): Inget krav på ursprung finns, men produkten ska anknyta till ett visst område genom en speciell sammansättning eller framställningsmetod associerad med det.

I Sverige finns en rad olika varor som uppnår någon av dessa krav:

Detta system är till för att producenter inte ska kunna lura konsumenterna att köpa en undermålig produkt. Men det kan snart vara slut med detta konsumentskydd. Tysklands jordbruksminister berättade följande i en intervju med Deutsche Welle:

If we want to take the chance to make the most of free trading with the huge American market, we can’t protect every sausage and cheese as a specialty anymore.

Jahaja. Det här har EU inte direkt varit öppna med. Det verkar som en viss tysk jordbruksminister har lyssnat på de som lobbar överlägset mest kring handelsavtalet: livsmedelsindustrin.

Vi kan alltså inte skydda ursprungsmärkning av varor om vi vill ha ett handelsavtal med USA som beräknas handla till 50% om bilexport. Om Tyskland inte inte tror att de kan skydda sina lokala specialiteter från att kopieras och säljas med ett helt annat innehåll tillverkade i exempelvis USA hur skulle Sverige kunna skydda sig?

Och om vi försöker protestera och skydda konsumenterna genom svensk lagstiftning? Då har storföretagen ett ess upp i rockärmen: de kan stämma Sverige på astronomiska belopp genom en klausul i handelsavtalet som just nu förhandlas fram. Klausulen kallas Investor-state dispute settlement (ISDS).

Låter det långsökt? Det är det tyvärr inte. Sedan 1994 har storföretagen försökt att stämma EU-stater på minst 300 miljarder kronor, en siffra som förmodligen är grovt underskattad.

Det kan alltså bli att vi får tugga i oss Kalixlöjrom, Svecia och falukorv som vi inte har en aning om hur de är framställda eller innehåller. Eller så gör du som över 17 000 andra och >>skriver under vår kampanj för att stoppa att storföretagens får ännu mer makt över oss<<.

Fler nyheter