2/3 av klimatförändringarna skapas av 90 företag

Har du funderat på vilka aktörer som ligger bakom klimatförändringarna? Resultatet är häpnadsväckande: det är blott 90 företag som stått för 2/3 av alla utsläpp som lett till de globala klimatförändringarna.

Bland dessa företag finns olje- och gasbolag så som BP och Chevron som gör allt för att få släppa ut ännu mer av det som redan idag hotar vår planet. Ett sätt de vill öka sina vinster på allas bekostnad är bända upp marknader för nya metoder att ta upp olja och gas.

Den mest populära metoden att öka marknaden är fracking. Det är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bortför konsumtion.

Frackning är stort i USA och nu vill oljejättar som Chevron och BP att metoden ska få fotfäste i Europa. Därför lägger de pengar på att lobba kring handelsavtalet. Men varför? Jo de vill att handelsavtalet ska innehålla en klausul som kallas Investor-state dispute settlement (ISDS). En sådan klausul gör det möjligt för storföretag att stämma stater i stängda domstolar där en jurist en dag kan vara domare och en annan dag försvarare.

Låter detta långsökt? Det har redan inträffat i Kanada. När den kanadensiska delstaten Quebec hade en folkomröstning som beslutade sig för att förbjuda fracking efter en folkomröstning.  Då stämde ett kanadensiskt bolag staten via ett amerikanskt dotterbolag på 250 miljoner $. Det kunde de göra tack vare ett handelsavtal mellan USA och Kanada – precis vad oljebolagen önskar sig mellan EU och USA.

Klimatfrågan handlar om demokrati och vem som får makten över politiken. Nu vill oljebolagen genom lobbyism skapa sig handlingsutrymme för att kringgå demokratin. Vill du sätta käppar i hjulen för dem? Gör då som över 17 000 andra och >>skriv under namninsamlingen för att stoppa ISDS<<.

 

 

Fler nyheter