Svenska medier klarar inte att granska farliga handelsavtal

Just nu pågår förhandlingarna för fullt runt ett ytterst riskabelt handelsavtal mellan EU och USA, så kallat TTIP. Vi har skrivit om riskerna  i flera månader. Det handlar om allt ifrån hälsa, till miljö, till arbetsmiljö och tvångsprivatiseringar. Avtalet är kort och gott farligt.

Våra källor är nästan alltid utländsk press, för där pågår den mediala granskningen för fullt. Det skrivs drivor med artiklar i allsköns tidningar. Du kan hitta kritiska texter i USA, i Storbritannien, i Tyskland, i Frankrike, i Spanien, i affärstidningarna som grundandes för att driva på för frihandel – till och med i vårt grannland Finland pågår granskningen.

Men inte i Sverige. Där får vi nöja oss enstaka ledartexter i Aftonbladet om man vill ha granskning, annars är man förpassad till tekniktidningarna för att ens kunna läsa om avtalet.

Det är minst sagt märkligt, med tanke på att det är Sveriges kommissionär Cecilia Malmström som leder förhandlingarna med USA för EU:s räkning. Ändå är det tyst.

Under 2015 kommer avtalets framtid avgöras. >>Anslut dig till vår kampanj<< så vi kan ligga på medier och opinionsbildare. Den här frågan är för viktig för att avgöras i tystnad.

Fler nyheter