Hotas hela välfärden av tvångsprivatisering?

Storbritanniens premiärminister David Cameron har bråda dagar. Å ena sidan ska han förklara det förträffliga med frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP samtidigt som han ska försäkra britterna om att deras sjukvårdssystem, National Health Service (NHS), inte ska vara en del av avtalet och på så sätt vara öppna för privatiseringar.

Vad det handlar om är alltså återigen dels den så kallade ISDS-klausulen som möjliggör för företag att stämma stater om de vill begränsa deras vinst i hemliga vinster, samtidigt som avtalet i sin helhet kan öppna upp för att vissa sektor ska tvingas öppnas upp för konkurrens utifrån.

Så sent som för några dagar sedan avvisade Cameron hoten mot NHS och talade om myter kring det kontroversiella frihandelsavtalet.

Men myt eller inte. Tidigare har Storbritanniens egen handelsminister, Lord Livingston, bekräftat att NHS fortsatt är en del av förhandlingarna om TTIP. Det här förklarade han med att det var för att säkerställa att inga förändringar av sjukvårdssystemet skulle göras, och deras ursprungliga uppdrag inte skulle ändras.

Vän av ordning kan då ställa sig frågan varför det fortsatt är uppe på förhandlingsbordet ifall inte NHS ska öppnas upp för tvångsprivatiseringar. Förvirringen blir inte mindre när Storbritanniens vice premiärminister Nick Clegg går ut och säger att regeringen ska säkra skrivna garantier på att NHS inte ska tvångsprivatiseras.

Men det värsta är att det här riskerar bli en verklighet som kan prägla övriga europeiska länder. Som Sverige där regeringen vill stoppa vinstjakten i välfärden


Vill du hindra storföretag från att stämma oss ifall vi inte tvångsprivatisera vår välfärd? Stå då med oss och över 12 000 andra ifall du också vill stoppa TTIP.

Fler nyheter