Unga sossar kallar handelsavtal för monster

Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU) idépolitiska tidskrift Tvärdrag, har en rad invändningar mot frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP och kallar avtalet för ”odjur”. Dessutom vill de ta bort den omdiskuterade ISDS-klausulen. En klausul som gör det möjligt för företag att stämma stater om deras vinst inskränks av en stats lagar eller regler.

Tvärdragets text är en lång genomgång av TTIP och spräcker dessutom myten om protektionism samtidigt som den ingående beskriver vilka som gynnas av avtalet, och vilka som missgynnas.

TTIP HAR TALATS om i termer av att vara ett frihandelsavtal. I själva verket handlar inte avtalet om ökat frihandel. Tullarna mellan USA och EU redan ligger på minimala nivåer. Avtalet borde snarare ses om protektionism för multinationella företag på bekostnad av demokratin och rättsstaten.

[…]

Tvistslösningsmekanismen ISDS måste ses över i avtalet. ISDS måste begränsas till nationella domstolar där enbart stater kan stämma varandra och inte företag. ISDS måste begränsas till nationella domstolar och politiken måste stå över de kommersiella intressena.

Sedan tidigare har andra progressiva aktörer så som LO krävt att ISDS-klausulen stryks, tankesmedjan Tiden likaså och även Aftonbladets ledarsida. Moderpartiet, Socialdemokraterna, har så långt det bara gått inte velat ta ställning till avtalet men regeringen verkar delvis ha omfamnat det genom näringsministern Mikael Damberg (S).

Fler nyheter