Öppnar S-profilen för att skrota möjligheten för storföretag att stämma Sverige?

Det socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Nordström är känd för att tillhöra partiets högerflygel. Förutom att vara tidigare SSU-ordförande och delägare i PR-byrån Prime så är han ordförande för föreningen Svenskt flyg som propagerar för Bromma flygplats.

Det är alltså inte någon utpräglad vänsterpolitiker vi har att tala om. Därför blir hans krönika i Dagens samhälle så intressant när den tar upp det transatlantiska handelsavtalet som kallas The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Nordström är positiv till TTIP i stort men han tar in att svenska fackföreningar har kritik mot delar av avtalet:

Likaså är svenska facken positiva till TTIP, även om LO och TCO oroas över investerarskyddet (ISDS) som rör företagens rätt att drivs juridiska processer mot stater. Kritiken finns även på andra håll inom EU om att demokratin överprövas av multinationella företag.

Jag är säker på att det går att hitta lösningar på det som oroar facken, eftersom dessa i grunden är positiva till avtalet. ISDS får inte stå i vägen för allt det goda som kommer i spåren av TTIP.

Den delen som facken har problem med är Investor-state dispute settlement (ISDS) som kan beskrivas som slutna skiljedomstolar där företag kan stämma stater om de känner att företagets vinster är hotade. Tack vare denna typ av konstruktion har exempelvis tobaksbolag kunnat stämma Australien när de ville reglera utseendet på cigarettförpackningar.

Betyder detta att den näringlivsvänliga S-profilen ser varthän vinden blåser? Det är mycket möjligt eftersom en rad olika aktörer till arbetarrörelsen är mycket kritiska till att ISDS är med i handelsavtalet.

För det första är LO, TCO och SACO alla eniga om att TTIP är bra men att ISDS borde skrotas. Dessutom oroas LO av att den offentliga sektor kommer ingå i avtalet. Dessa fack representerar tillsammans miljontals svenska löntagare.

Arena Idé som till stor del betalas av LO och har skrivit en rapport som går hårt åt hela TTIP med titeln Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar – Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin. Tankesmedjan Tiden som betalas av LO, ABF och Socialdemokraterna har nyligen släppt rapporten TTIP: Ett hot mot demokratin eller en förutsättning för tillväxt som menar att det vore rimligt att skippa ISDS om TTIP ska kunna gå igenom.

Den socialdemokratiska pressen är heller inte särskilt förtjusta i ISDS. Aftonbladets ledarsida menar att den rimliga socialdemokratiska positionen i Sverige ska vara samma som i Tyskland – för TTIP men mot ISDS. LO-ansluta Arbetet menar att det är bra att det bråkas om TTIP och att det i avtalsversionen de har fått se inte finns någon begränsning på vilka demokratiska beslut som företag kan överpröva i domstolar.

Kanske har Nordström sett det kompakta motståndet mot ISDS och beslutat sig för att stå på rätt sida när beslutet tas, till skillnad mot den här socialdemokratiska statssekreteraren som ser TTIP som en julklapp till svenska folket. Eller så är Nordström bara otydlig.

Oavsett hur det är med den saken så borde vi stoppa hela TTIP då den innehåller massa annat obehagligt. Gör som över 9 700 andra och skriv under vår namninsamling för att stoppa TTIP.

Fler nyheter