Holländska parlamentet tar strid mot frihandelsavtalets värsta delar

Precis som den franska handelsministern vägrar nu det holländska parlamentet att skriva under frihandelsavtalet TTIP, som just nu förhandlas mellan EU och USA. Anledningen är skiljenämnden ISDS som är en del av avtalet.

ISDS, eller Investor State Dispute Settlement, är en del av de flesta handelsavtal, och reglerar hur utländska företag ska kunna stämma stater för uteblivna vinster. Systemet är designat för handel med instabila eller icke-fungerande stater för att skydda företag mot exempelvis förstatliganden och andra inskränkningar som skulle förstöra deras investeringar.

EU och USA har båda fungerande rättssystem med fungerande nationella lagar. Då förefaller det minst sagt märkligt att flytta ut tvisterna till en speciell nämnd, fri från insyn och nationella lagar.

Igår antog det holländska parlamentet en motion som uppmanar regeringen att inte skriva under TTIP förrän ISDS är struktet, rapporterar Ttippen. Därmed börjar TTIP-motståndet, efter år av enträget gräsrotsarbete, leta sig upp till statsmaktens högsta nivåer.


Vill du vara med oss och stoppa TTIP? Anslut dig till vår kampanj genom att skriva under namninsamlingen här»

 

Fler nyheter