Nu oroar sig även svensk filmindustri för TTIP

Frihandelsavtalet mellan USA och EU som förkortas TTIP pratas det i regel inte speciellt högt om. Förhandlingar sker som bekant bakom stängda dörrar, det är i sig inte konstigt. Avtalet innehåller en rad oegentligheter som ifall det skulle pratats mer om, skulle missgynna de som nu försöker ro avtalet i hamn.

De som oroar sig över avtalet blir samtidigt fler. Nu är svensk filmindustri oroliga. 2013 blev de nämligen lovade ett undantag för filmindustrin i frihandelsavtalet, något de nu misstänker är hotad, framför allt för all tystnad kring avtalet där ingenting egentligen läcker ut.

Dessvärre är deras oro befogad. Arena Idé har översatt en rapport om just TTIP av John Hilary. På sidan 24 framkommer det tydligt vad avtalet ämnar göra med upphovsrätten:

Kapitlet om immateriella rättigheter i TTIP torde komma att innehålla bestämmelser om upphovsrätt, patent och varumärken i syfte att stärka företagens kontroll över kunskap på bekostnad av den europeiska och amerikanska allmänhetens tillgång. Viktiga undantag från upphovsrätt för skolor, bibliotek, personer med funktionsnedsättningar och distansutbildning kan komma att gå förlorade

Svensk filmindustri har all anledning att känna oro över vad det här avtalet kan innebära. Men det har du också. TTIP är en gåva till företagen för företagen, på bekostnad av det gemensamma.

Tystnad leder till oro och det är lätt att förstå varför i det här fallet.

 

Blir du, precis som svensk filmindustri oroad över TTIP, skriv på vår namninsamling för att stoppa TTIP. 

 

Fler nyheter