Skiftet nås på [email protected].

Vi nås också på 073 773 91 88 där kanslichef Robin Zachari svarar på pressrelaterade frågor.

Här finns bilder på aktioner som är fria för pressen och icke-kommersiella aktörer att använda. Ange att bilderna är från Skiftet.org.

Presskit:

Pressbild på kanslichef Robin Zachari.

Primär logotyp webb

Sekundär logotyp webb