DonationsTRANSPARENS

Vi vill vara transparenta med hur vi är finansierade och hur vi spenderar dina donationer.

Hur finansieras Skiftet?

Skiftet är en fristående folkrörelse som finansieras främst av Skiftet-aktiva. Vi får inte pengar från politiska partier eller statliga organ. Vi finansieras främst av små donationer från våra aktiva runt om i landet. Dessutom tar vi emot pengar från våra systerorganisationer, stiftelser, föreningar och under särskilda förutsättningar etiska företag.

Femtio- och hundralappar gör kampanjarbetet möjligt. Skiftet-aktiva stöttar arbetet eller finansierar enskilda kampanjer eller insatser (exempelvis kostnaden för en demonstration eller en annons i tidningen). Aktiva ger vad de kan ge och den genomsnittliga donationen är runt 120 kronor, men det varierar och varje donation hjälper, liten som stor.

Skiftet är en väldigt effektiv organisation med ett enda mål: sätta demokratin i rörelse genom att bygga och vinna kampanjer som våra aktiva bryr sig om.

Personalen välkomnar alla frågor på: [email protected]

Vi har som policy att alla gåvor från privatperson över 10 000 kronor per år blir offentliga i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Men mindre gåvor kan komma att offentliggöras om givaren önskar. Alla gåvor från juridiska personer kommer redovisas. Vår ekonomi granskas av Focus Revision.

Skiftets policy för att ta emot donationer

Skiftet bygger på tusentals donationer och vårt mål är att majoriteten av finansieringen är smågåvor från Skiftet-aktiva. Det säkrar rörelsens oberoende, stabilitet och att vi gör det som de aktiva tycker är viktigast.

Enskilda personer

Skiftet tar emot donationer från vanliga medborgare som är Skiftet-aktiva. Vår policy är att offentliggöra namn på alla som skänker mer än 10 000 kronor per år på vår hemsida och i vårt årsbokslut.

Föreningar och stiftelser

Skiftet accepterar donationer från föreningar och som gör att vår rörelse kan växa snabbare än om vi bara tar pengar från Skiftet-aktiva. Föreningarna och stiftelserna måste dela vår vision som är: Ett jämställt, jämlikt, rättvist och hållbart Sverige, där all den demokratiska makten utgår från folket – inte köpstarka intressen. Annars kommer vi inte acceptera donationen.

Alla donationer från föreningar och stiftelser kommer redovisas på vår hemsida och i vårt årsbokslut.

Etiska företag

Skiftet accepterar donationer från etiska företag som delar vår vision. Vi tar inte emot donationer på över 10 000 kronor per år från etiska företag utan att låta Skiftet-aktiva rösta första gången det sker från det specifika företaget.

Vi har tagit emot totalt 110 000 kronor från LUSH Charity Pot som stöttar gräsrotsorganisationer. Första gången vi skulle ta emot pengar fick Skiftet-aktiva rösta och 97% röstade för.

Intäkter

Våra intäkter för 2015:

 • Ca 1 miljon från insamlingar bland våra våra systerorganisationers aktiva och vår federation OPEN
 • Ca 500 000 från våra aktiva – varav Ingela Brymér har gett 20 000 kronor och det är den enda gåvan över 10 000 kronor från en privatperson
 • 60 000 kronor från det etiska företaget LUSH
 • 10 000 kronor från fackklubben Seko Stockholm

Våra intäkter för 2016:

 • Ca 1 600 000 från Skiftet-aktiva – varav 25 000 från Ingela Brymér och 28 000 från Peder Karlsson
 • Ca 500 000 från vår systerorganisation Campacts nätverksmedlemmar
 • Ca 8 700 från Stop TTIP
 • 1 500 från Livskraft – föreningen för kropp och själ i Ronneby
  2017

Våra intäkter för 2017:

 • Ca 2 500 000 från Skiftet-aktiva
 • 400 000 från vår systerorganisation Campact
 • 119 000 kronor JMG Foundation för att informera om handelsavtalet Ceta
 • 20 000 från Kristoffer Cleveson
 • 20 000 från Peder Karlsson
 • 12 000 från Ingela Brymér

Våra intäkter för 2018

 • Ca 2 800 000 från Skiftet-aktiva
 • 50 000 från det etiska företaget LUSH Charity Pot för att driva www.mittskifte.org
 • 20 000 från Seko Banklubben Stockholm
 • 15 000 från Seko Stockholm
 • Ca 1,3 miljoner kronor från Luminate för ett projekt om att bekämpa digital desinformation
 • Ca 1,2 miljoner från Mehr Demokratie

Våra intäkter för 2019

 • Ca 3 200 000 från Skiftet-aktiva
  • Leif Biureborgh – 12 000
  • Jesper Högström – 12 000
 • Ca 700 000 från European Climate Foundation
 • 678 kronor Från LUSH Charity Pot
 • 1 200 från Vågen Trädgård AB
 • 2 000 Seko Klubb 111
 • 4 000 Jordens Vänner Göteborg
 • Ca 300 000 kronor från Mehr Demokratie
 • Ca 125 000 från OPENminds
 • 100 kronor från Lennart Nord Arkitektkontor HB

Våra intäkter för 2020

 • 651 420 från vår systerorganisation Campact
 • Beviljats 158 434 från European Climate Foundation (80% betalades ut 2020 och 20% betalas ut under 2021)
 • 136 887 från OPENminds
 • 4 000 Jordens Vänner Göteborg
 • 1 000 AB Howler Monkey
 • 1 000 Mattias Welander AB
 • Ca 3 000 000 från Skiftet-aktiva där följande gett mer än 10 000
  • Leif Biureborgh – 12 000
  • Jesper Högström – 12 000

Våra intäkter för 2021

 • 1 000 000 beviljats av vår systerorganisation Campact (80% har betalats ut och 20% betalas ut när vi återrapporterat)
 • 50 000 Seko Banklubb 209
 • 30 000 European Climate Foundation som betalade ut resterade medel från gåvan 2020
 • Lennart Nord Arkitektbyrå 500
 • Ca 3,9 miljoner från våra aktiva

Våra intäkter för 2022

 • Ca 4,3 miljoner från Skiftet-aktiva
 • Ca 1 miljon från vår systeroganisation Campact
 • Ca 800 000 kronor från Sunrise project för att stoppa fossilgas i EU och Sverige
 • Ca 100 000 från Isvara Foundation
 • Ca 100 000 från Minor Foundation for Major Challenges
 • 50 000 från SEKO banklubb 209
 • 4 000 från Dryckesbutiken Timotejgatan AB
 • 1 000 Seko Klubb 111
 • 50 från Kulturföreningen Stjärnstoff

Hur använder vi pengarna?

Om du donerar till en specifik kampanj använder vi pengarna på just den kampanjen i största möjliga mån. Om vi mot förmodan inte kan göra det (som i att vi har vunnit eller förlorat kampanjen) försöker vi använda pengarna i samma övergripande område inom Skiftets fyra pelare. Du kan läsa mer om pelarna här. Om det inte går heller så stoppar vi pengarna i den generella potten för att stötta allt vårt arbete.

Om vi har bett om pengar till ett väldigt specifikt projekt så som en annons eller liknande så lägger vi pengarna på projektet. Om vi får in mer pengar än projektet kräver lägger vi dessa pengar på andra kampanjprojekt. Oavsett om vi samlar in pengar till en annons eller en kampanj i en sakfråga lägger vi alltid på en procentsats för att täcka kostnader för lokal, personal och andra kampanjrelaterade kostnader.
Vi tar inte ut någon vinst eller liknande. Alla pengar som doneras till Skiftet går till våra kampanjer och att bygga rörelsen starkare.

Vem granskar oss?

Vi revideras av revisionsfirman Focus Revision.

Säkerhet 

Vi använder oss av 128 bit SSL-teknologi för att säkra din donation, precis som en bank gör. Det betyder att det är krypterat.

Vi använder oss av de säkra betallösningarna Stripe för kortbetalning och GoCardless för autogiro. Till det har vi Bankgiro: 801-8764 och Swish: 123 395 1381.

Återbetalning

Vi har en återbetalningspolicy om du donerar av misstag. Kontakta oss på [email protected] så löser vi frågan.

Några frågor?

Vi ämnar vara transparenta med hur vi spenderar dina pengar. Om du har frågor eller förslag på hur vi kan förbättra detta kontakta oss på: [email protected].

» Skänk en slant «

Du kan också donera via:

Bankgiro:  801-8764 | Swish: 123 395 1381