Det går knappt en dag utan att vi kan se tidningsrubriker som visar att pengar och makt blir allt mer koncentrerade i samhället. Folk lämnas kvar på perrongen och beslut fattas med hänsyn till storbolag snarare än till vanligt folk.

Det är lätt att känna hopplöshet, men verkligheten är att de flesta svenskar vill ha något som är bättre för deras familjer och samhället i stort. De bryr sig om miljön, arbetstagares rättigheter, jämställdhet och de är inte rasister.

Skiftet är folkrörelsen som kopplar samman och sammanför människor både framför skärmen och ute på gatan  för ett mer rättvist Sverige. Vi vet att när folk jobbar tillsammans hörs våra röster och vi kan ställa makten mot väggen.