Helt felaktig ”granskning” av Skiftet och Annonskollen

Det är inte första, och sannolikt inte sista, gången som bloggaren Rebecca Weidmo Uvell (RWU) “granskar” Skiftet. Ofta väljer vi att inte svara på de uppdiktade anklagelserna, men den här gången ägnar sig RWU åt ganska grava insinueringar om att Skiftet missbrukar våra Skiftet-aktivas data. Vi vill därför ägna ganska många rader åt att reda ut några påståenden från RWU:s “granskning”.

En öppen ekonomi

Skiftet gillar transparens och öppenhet. För oss är det viktigt med en ärlighet gällande var våra inkomster kommer från och vad vi gör med dem. Därför redovisar vi varje större donation. Därför är vi väldigt tydliga med var våra inkomster kommer från i våra årsredovisningar och på vår hemsida.

Större delen av Skiftets inkomster kommer från aktiva runt om i Sverige som med små summor pengar vill stödja arbetet. Vi redovisar även alla donationer över 9 999 kr, och frågar våra aktiva om råd när vi är osäkra på om vi ska ta emot pengar från företag eller organisationer. Vi redovisar dessutom gåvor från juridiska personer redan från första kronan.

RWU skriver: “I sin årsredovisning påstår de att de fått 1,25 miljoner kronor från en amerikansk stiftelse men när man söker på deras hemsida finns de inte listade som mottagare av medel, märkligt nog. Men KMPG har varit revisorer och de har godkänt noten så det stämmer säkert.”

RWU hänger upp sig på de cirka 1,25 miljoner kronor, en donation från den amerikanska stiftelsen Omidyar Network som vi använder till att bekämpa digital desinformation som skadar demokratin. De 1,25 miljonerna finns med i årsredovisningen för 2017 som en not om väsentliga händelser 2018. Det ser ut på det här sättet i bokslutet eftersom att Skiftet följer de lagregler som finns och händelsen är av stor vikt men hänt efter årets slut. Vi har alltså fått pengarna 2018 och därför är de inte inräknade i ekonomin för 2017.

Omidyar Network har ännu inte listat donationen till Skiftet än på sin hemsida, men det har så klart vi gjort, i enlighet med Skiftets donationspolicy. Omidyar kommer självklart att redovisa donationen i enlighet med amerikansk lagstiftning och god sed.

RWU skriver vidare:De omsatte bara 84 000 kronor men fick ytterligare 3,18 miljoner kronor i gåvor. Räknar man bort 1,25 miljoner, 410 000 kr från Campact och 119 000 kr från summan återstår 1,5 miljoner kronor. Detta påstår Skiftet enbart består av gåvor från privatpersoner. Men i årsredovisningen eller på hemsidan berättar de inte hur många donatorer de har. Bara att “de slagit rekord”.”

Som tidigare nämnt är de 1,25 miljonerna från Omidyar inte en del av 2017. Av de gåvor vi fått 2017 på cirka 3,18 miljoner kommer således 410 000 från vår systerorganiastion i Tyskland Campact och 119 000 från JMG-foundation. Kvar blir cirka 2,65 miljoner som vi har fått i donationer från privatpersoner. Folk tycker att Skiftet gör bra saker och därför ger de pengar till vår rörelse. Det gör inte RWU och hon ger därför inte en krona till Skiftet. Det är ok tycker vi.

Men har vi bara fått 84 000 kronor? Nej. Det är beskattningsbar inkomst som att vi hyr ut delar av vår lokal. Samt att cirka 22 000 är försäkringspengar för en stulen dator.

Skiftet är en organisation som ekonomiskt bärs upp av små donationer från många Skiftet-aktiva. De juridiska personer som har gett oss pengar, har tagits upp i bokslutet. Vi har valt att anlita en av de stora revisionsbyråerna, i detta fall KPMG, för att vår årsbokslut skall granskas professionellt. Det är för oss helt främmande att påstå något i vårt årsbokslut som är inte korrekt och vi är övertygande revisorn granskat det som presenteras i årsbokslutet.

Puh. Det var den ekonomiska genomgången.

Dataskydd är viktigt för Skiftet

RWU:s huvudsakliga “granskning” riktar dock in sig på Skiftets senaste initiativ Annonskollen. Där flyger en massa indirekta anklagelser, som att Skiftet placerar trojaner i folks datorer och skimmar kort. Det här är så klart inte sant.

I den anda av transparens och öppenhet som Skiftet jobbar, är det oerhört viktigt att vi tar väl hand om våra aktivas uppgifter och data. GDPR innebar ett hästjobb för oss, men vi är tacksamma för det då det ger skiftare ännu större inflytande och transparens kring deras uppgifter.

I våras fick Skiftet, som tidigare nämnt, 1,25 miljoner kronor från stiftelsen Omidyar Network. Tillsammans med vår vänorganiastion Open (som samlar organisationer som Skiftet globalt) och den Nya Zeeländska organisationen ActionStation bedriver vi ett global arbete mot digital desinformation och fake news (ja, vi ser också ironin i det här). Inom ramen för det projektet driver Skiftet Annonskollen.

Med hjälp av tillägget Who Targets Me, som ägs och drivs av ett bolag med samma namn, får Skiftet tillgång till data om vilka betalda politiska annonser som riktas mot dem som har installerat tillägget. Who Targets Me är de som har utvecklat tillägget, källkoden finns öppen på Github för alla att se.

Tillägget gör inget mer än går igenom din Facebook efter sponsrade annonser som riktas mot dig. Varken Skiftet eller Who Targets Me vet vem som har installerat tillägget. Däremot ombeds användaren att uppge om hen lutar åt höger eller vänster politiskt, postnummer och ålder för att på ett bättre sätt kunna analysera datan. Information om de annonserna, tillsammans med politisk hemvist, ålder och det postnummer användaren skrivit in, hamnar sedan i Who Targets Mes databas, som Skiftet har tillgång till. Det är den datan och analysen som sedan kommer att visas på Annonskollen.

Uvell hävdar att en nedladdning av tillägget innebär en Skiftet-trojan i din dator. Hon är varmt välkommen att gå igenom källkoden och visa var denna trojan finns (ledtråd: den finns inte).

Slutligen: Ja, det går numera att gå in på alla sidor på Facebook och se om, och i så fall vilka, annonser den sidan betalar för. Även om man kan se vilka annonser som alla partier och organisationer som vill påverka valutgången har igång, så kan man inte se hur de riktar sin annonsering.

Genom att samla in annonser får vi en unik översikt som ger oss möjlighet att hitta “Dark Ads”, alltså politiska annonser från anonyma sidor. Genom att samla annonserna automatiskt kan vi även få en historisk ögonblick, vilket ej är möjligt om man går in på “Info och Annonser”.

Så nej, RWU, Skiftet vill inte in i folks dator. Vi vill att människor som får politiska annonser riktade mot sig vet av vem och varför.

Hotet mot demokratin från utomstående aktörer, såsom Ryssland, är reellt precis som för inhemska aktörer som vill omkullkasta demokratin. Genom Annonskollen vill Skiftet bidra till ett öppnare internet, där desinformation får mindre makt. Vi kan inte annat än att beklaga att vi istället används för att sprida falska påståenden.

Fler nyheter