Skiftet vann mot EU-kommissionen

2014 lanserade Skiftet-rörelsen en kampanj mot handelsavtalet TTIP. Vid den tiden hade nästan ingen hört talas om avtalet i Sverige och än idag har den stora samhällsdiskussionen uteblivit. Vi såg dock att avtalet som hotar demokratin engagerar våra aktiva och runt 60 000 skrev under kampanjen.

Arbetet skedde inte bara i Sverige och vi har under hela processen ingått i koalitionen Stop TTIP – European Initiative against TTIP and Ceta. Koalitionen skapade ett medborgarinitiativ för att kräva att EU-kommissionen skulle ta motståndet mot TTIP på allvar. Miljontals skrev under i hela Europa och vi fick 29 000 att skriva under i medborgarinitiativet i Sverige.

EU-kommissionen gillade inte att de fick stå till svars för att de ville ge storbolag enorm makt att stämma oss och skriva våra lagar bakvägen. Därför förkastade de medborgarinitiativet vilket de nu smäll på fingrarna för. Igår kom ett uttalande från EU-domstolens tribunal som ogiltigförklarar att EU-kommissionen vägrade erkänna initiativets legitimitet med orden:

”[TTIP-kritikernas] förslag utgör inte en otillåten inblandning i lagstiftningsprocessen utan en legitim inledning av en demokratisk tidsenlig debatt”

Det är en stor seger för Skiftet och alla andra som ingår i koalitionen mot TTIP och Ceta. Hur hade det kunna se ut om kommissionen inte attackerat demokratin genom att förkasta vårt initiativ?

  1. Initiativet hade bekräftat att EU:s medborgare inte vill ha TTIP och Ceta. Det politiska budskapet hade varit otroligt kraftfullt – en potentiell ”game changer” i oktober 2015 då Ceta och TTIP förhandlades för fullt. Då hade inte Ceta ännu ratificerats vilket betyder att initiativet troligtvis hade påverkat rådets och parlamentets beslut (de hade sett rätt odemokratiska ut annars.)
  2. En hearing hade organiserats av EU-parlamentet mot bakgrunden av ett lagförslag. Vi har ingen aning om detta hade lett till att EU-kommissionen lagt ett förslag (de brukar förkasta parlamentariska resolutioner de ogillar). Men det hade skapats större tryck och möjlighet för förbättringar i avtalet.

Vad betyder detta? I bästa fall att Ceta inte hade ratificerat så snabbt, det kunde också lett till att det blev så försenat att avtalet blivit irrelevant. TTIP-förhandlingarna kunde blivit ännu mer försenade och skälet till att avtalet lades på is hade varit mer hållbart än Donald Trumps förvirring kring avtalet (Trump gör ofta utfall mot TPP som är ett annat avtal).

I dagens kontext betyder det inte så mycket för Ceta eftersom det har blivit ratificerat på EU-nivå, men kampanjerna på nationell nivå kan använda det för att försöka fälla avtalet. Koalitionen Stop TTIP kommer inte starta kampanjen mot TTIP eftersom det är meningslöst och irrelevant just nu.

Veckans dom handlar om att kommissionens agerande var olagligt och det sätter ett bra mönster för framtida medborgarinitiativ. Veckans dom ifrågasätter om EU-kommissionen ska kunna förkasta medborgarinitiativ så lättvindigt som med Stop TTIP. Vi borde också skänka en tanke till det faktum att det tog så lång tid för en dom och de irreparabla skadorna som skapats under tiden.

Nu kommer Skiftet fokusera på att stoppa Ceta i Sverige och den 20:e maj hjälper vi till med två aktioner mot avtalet som hotar vår demokrati. Kom gärna förbi om du kan:

Malmö

Stockholm

 

Fler nyheter