Regeringen gör allt för att påskynda Ceta-processen

Om EU-parlamentet röstar för det kontroversiella Ceta-avtalet måste det därefter röstas för av varje medlemsland för att gå igenom. Detta kan ta lite tid, framför allt när regeringarnas Ceta-utkast skickas till myndigheter för input – så kallade remisser. Men handelsminister Ann Linde avslöjar nu att regeringen inte kommer att skicka utkastet på remiss.

Som andra påpekat är detta uppseendeväckande med tanke på att avtalet kan innebära stora risker, bland annat för svenska politikers rätt att ångra privatiseringar av vissa sektorer eller den svenska statens rätt att fatta demokratiska beslut utan att riskera stämningsförfaranden. Bloggen Ttippen.se utvecklar:

Sedan tidigare har både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket pekat på ett flertal risker med avtalet. Båda myndigheterna fick lämna in korta yttranden till den snabbutredning av avtalet som myndigheten för utrikeshandel, Kommerskollegium, genomförde förra året. Noterbart är att både KEMI och Naturvårdsverket påtalar att de inte haft någon rimlig chans att i detalj utvärdera riskerna inom ramen för de tidsramar de haft i samband med Kommerskollegiums rapport – en chans regeringen nu heller inte kommer att ge dem.

Som vi nyligen noterat kräver 6F-facken att regeringen tar ställning emot Ceta-avtalet som hotar vår demokrati, välfärd och miljö. Hittills verkar det dock som att regeringen är fast beslutade om att införa avtalet. Tycker du att de bör sätta ned foten? Anslut dig till kampanjen mot Ceta och för kampen vidare tillsammans med över 14 554 andra skiftare.

» Jag vill ansluta mig «

Fler nyheter