Kommunals utredare: handelsavtal kan ge dyrare mediciner

Under sommarstiltjen försökte EU-kommissionen smyga igenom ett fulhandelsavtal mellan Kanada och EU kallat Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). CETA är i princip samma sak som sitt mer kända syskon TTIP och det kan hota allt vi håller kärt.

Tack vare press från hundratusentals européer gick komissionen på pumpen och nu måste avtalet godkännas i alla nationella parlament. Men avtalet införs provisoriskt fram till i 2017 då avtalet ska beslutas om i de nationella parlamenten.

Precis som TTIP hotar CETA vår miljö då EU urvattnar klimatarbetet för att få till avtalet. Avtalet hotar även vår demokrati då det innebär att en särskild direktörsdomstol införs där vi kan stämmas för demokratiskt fattade beslut. Avtalet kan också hota vår älskade välfärd vilket Kommunals utredare Hans Kotzan pekar på utifrån två aspekter:

1. Liberalisering av offentliga tjänster

Förhandlarna till avtalet garanterar att offentliga tjänster ska förbli offentliga om vi vill det. Det är just det som är problemet. Avtalet är konstruerat på ett sätt som innebär att de tjänster, eller verksamheter, vi vill undanta och behålla i offentlig regi måste undantas redan i förhandlingarna. Det som blir liberaliserat nu kan inte återtas i framtiden. Om en framtida regering bestämmer sig för att ta bort ett undantag, vilket är möjligt, skulle det i princip inte vara möjligt att få tillbaka samma undantag.

Avtalet innebär att privatiseringar som genomförts låses fast och det är en sorts tvångsprivatisering bakvägen.

2. Underminerad offentlig upphandling och dyrare mediciner

 För bara kort tid sedan fick vi en uppdaterad och förbättrad Europeisk lagstiftning om offentlig upphandling ett regelverk som nu ligger på riksdagens bord. Den ger en möjlighet att ställa sociala krav såsom kollektivavtal i en upphandling. Med CETA kommer vi att riskera att backa tillbaka till ruta ett med de uppenbara brister i upphandlingsreglerna som vi har i dag.

Andra effekter av de föreslagna reglerna enligt en rapport ifrån den Europeiska yrkesfederationen för offentligt anställda EPSU är att undantagen för marknadstillträdet avseende offentliga tjänster bedöms vara så otillräckliga att det kan leda till svårigheter vid upphandlingar. Enligt reglerna kan en upphandlande myndighet få svårt att ställa krav på personaltäthet i en upphandling då upphandlingsreglerna inte godkänner kvantifierbara krav. Ett annat område som kan få en negativ effekt gäller subventionering av mediciner inom högkostnadsskyddet som kan ses som en kvantitativ begränsning och därmed bryter mot handelsreglerna.

Avtalet kan alltså leda till sämre regler för upphandling i välfärden och dyrare mediciner. Det hotar vår älskade välfärd. Kotzan menar också att avtalet hotar demokratin eftersom stora bolag kan stämma oss för demokratiskt fattade beslut.

Men det finns ett sätt att stoppa CETA och TTIP. Hundratals skiftare har skänt en slant till en rapport om CETA-avtalet som gräver djupare i hur det kan hota välfärden. Gör som 55 000 andra svenskar och skriv under mot fulhandelsavtalen:

» Ja, jag skriver under! «

Fler nyheter