EU-kommissionen vill återlicensiera kontroversiellt ogräsmedel

En studie från WHO:s International Agency for Research on Cancer, IARC, rapporterade under förra året att bekämpningsmedlet RoundUp, på grund av dess aktiva ämne glyfosat, sannolikt är cancerframkallande. Trots detta vill EU-kommissionen nu se ett fortsatt användande av kemikalien.

Ett utkast som den brittiska tidningen The Guardian kommit över visar att EU-kommissionen, efter en lång granskning, har bestämt sig för att det är rimligt att förlänga licensen av RoundUp med 15 år.

RoundUp tillverkas av det kontroversiella företaget Monsanto, och dess nyckelingrediens glyfosat är så pass utspritt att det numera förekommer rutinmässigt i brittiskt bröd.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, gjorde mot alla förväntningar bedömningen att kemikalien sannolikt inte är cancerframkallande. En bedömning som baserades på sex av industrin finansierade och devis icke-publicerade studier. Detta ledde till högljudd kritik från 96 experter i området, däribland hela IARC-teamet, som menade på att EFSA:s slutsatser inte bör tas i beaktning:

/…/ it is not supported by the evidence and it was not reached in an open and transparent manner.

Accordingly, we urge you and the European Commission to disregard the flawed EFSA finding on glyphosate in your formulation of glyphosate health and environmental policy for Europe and to call for a transparent, open and credible review of the scientific literature.

EU-kommissionen struntar alltså i vad dessa experter säger och öppnar för fortsatt användande av tveksamma och potentiellt cancerframkallande kemikalier. Vi tycker inte att det är rimligt. Om du håller med – säg nej till glyfosat du också!

» Jag säger nej till giftmat «

Fler nyheter