Monsanto och kemikalielobbyn vill få glyfosat att verka ofarligt

Företag som tillverkar tveksamma produkter vill ofta få sin produkt att verka mindre skadlig än vad den egentligen är. Detta gäller självklart kemikaliebolaget Monsanto och dess ogräsmedel Roundup som är baserat på glyfosat.

Olika resultat…

När världshälsoorganisationen WHO publicerade sin studie kring hur glyfosat påverkar vår hälsa gjorde EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) en egen undersökning om glyfosat, och de båda studierna fick helt olika resultat. WHO s studie visade på att glyfosat ökar risken för cancer medan EFSA s studie inte visade att det fanns någon sådan risk.

…alla studier är inte lika seriösa

Men går studierna verkligen att jämföra? Det skall vi reda ut nu.

När WHO gjorde sin studie tog de hänsyn till andra faktorer som påverkar glyfosat. Till exempel att det blandas bekämpningsmedel som används inom jordbruket, hur det verkar med djur och natur samt hur det blir exponerat för människor.

EFSA å andra sidan tittade bara på glyfosat utan att ta hänsyn till hur ämnet verkar med hänsyn till andra faktorer. Alltså, man undersökte glyfosat som om det var det enda medlet som användes och ingenting annat. Att undersöka ett medel utan att ta hänsyn till hur det verkar i den miljö som det används i ger inte någon tydlig helhetsbild.

Men den största skillnaden är själva utförandet av de båda studierna.

… att jämföra äpplen och päron

WHO har å sin sida använt sig av en traditionell öppen forskningsmetod medan EFSA s undersökning gjordes av anonyma tjänstemän som har förlitat sig bland annat på icke angivna undersökningar sponsrade av kemikalieindustrin, troligen Monsanto. Dessutom är inte alla data som ingår i EFSA studie tillgängliga då den är hemligstämplad, vilket inget av WHO:s data är. 

Det är alltså dessa två studier som EU-kommissionen nu ställer emot varandra. Att den ena studien baseras på rapporter uppenbart har ekonomiska intressen i ryggen spelar tydligen ingen roll, de går ändå att ställa mot varandra enligt kommissionen. Nu är det vår hälsa och miljö som står på spel men så länge den kapitalstarka kemikalielobbyn har övertaget är risken stor att vi får cancer som krydda när vi äter middag i framtiden.

Något måste göras

Men såhär kan vi väl ändå inte ha det? Tillsammans måste vi stå upp mot Monsanto och kemikalielobbyn. De må ha mycket pengar vi har de många rösterna. Skriv under kampanjen för att visa att du inte vill att framtidens mat skall vara giftig.

» Ja, jag vill stoppa glyfosat «

Fler nyheter