Stressade människor som inte kan välja blir av med klinik – ”viktigt med valfrihet”

Stressmottagningen på Danderyds sjukhus är den äldsta och mest framgångsrika mottagningen för patienter med utmattningssyndrom. Den kommer att läggas ned i sommar. 

Att kliniken läggs ner beror inte på minskat behov, tvärtom – allt fler får diagnosen utmattningssyndrom. Orsaken till stängningen är Vårdval Stockholm.

Med vårdvalet blev valfriheten inom Stockholms sjukvård säkrad. Det har gjort att vårcentraler kan etablera sig, och de etablerar sig gärna där folk är som friskast och har lett till att vårdcentraler i väldigt krävande områden tvingats stänga. Eftersom alla läkarbesök genererar samma ersättning från landstinget blir det långt mycket lönsammare att behandla friskare patienter än sjukare.

När en ny vårdklinik öppnar kommer den att vara berättigad till skattefinansiering. De representanter folket valt i allmänna val förlorar alltså kontrollen över de pengar som samlats in med skattesedeln. Makten flyttas från det demokratiska systemet till privata företag. Detta är ett principiellt problem.

Vi skulle kunna kommentera det absurda i att vårdvalet tvingar bort folk som tack vare sin diagnos inte kan göra just val. Men vi lämnar det till er.

Vilka var det som tänkte ut det här dåliga valfrihetssystemet?

 

Fler nyheter