Efter Malmö – Rikspolischefen öppnar för omutbildning av ordningsvakter.

Sverige chockerades i veckan av en video som visade hur en en nioårig pojke misshandlades på Malmö centralstation av en ordningsvakt. Pojken tvingades ner på marken, hölls där, och då han försökte ta sig loss dunkade vakten hans huvud mot stengolvet. Allt medan hans 12 åriga bror hölls fast av en annan ordningsvakt och fick bevittna det hela. Johannes skrev om detta i ett tidigare inlägg.

Efter incidenten har det framkommit att pojkarna är flyktingar, kanske från krigets Syrien. Och man skulle därför, likt de själva troligen gjort, trott att de skulle vara trygga i Sverige. Att våldet de flytt från skulle läggas bakom dem.

Men icke…

Därtill valde Polisen, i ett överträffande av sin egen dumhet och arrogans – både inför lagen, deras uppdrag, och inför situationen – att till en början inte inleda någon förundersökning mot vakterna. Man tyckte helt enkelt inte att det verkade vara så farligt.

Det var inte förrän det kommit in anmälningar från privatpersoner som sett filmerna på internet som polisen beslutade att göra en djupare gransknig av fallet. Det är en tragisk återspegling av rättsäkerheten för ensamkommande flyktingbarn i Sverige, år 2015.

Ovanpå allt detta, lyckades de två pojkarna fly från sitt vårdboende där de skulle tas om hand, och rymmma till Danmark. Där har den yngsta brodern nu hittats — den äldre är ännu spårlöst försvunnen.

Nu rapporterar Dagens Juridik att Barnombudsmannen kontaktat Rikspolischefen och bett om en förklaring, varefter polischefen svarat att det nu kommer finnas anledning att se över ordningsvakters utbildning.

Han skriver att:

“Den som arbetar som ordningsvakt ska veta att det finns andra regler när man ingriper mot barn, till exempel att barn inte får tas i förvar och att barn måste hanteras mer varsamt med beaktande av barns bästa. Utbildningen är föremål för ständig utveckling utifrån aktuella händelser eftersom man arbetar med verkliga scenarier. Eftersom Barnkonventionen varit del av utbildningen och regelverket i tre år kan det nu finnas anledning att utvärdera det. Jag kommer att ta frågan vidare med mina medarbetare.”

Det är ett litet steg i rätt riktning, i form av ett erkännande att allt inte är perfekt inom ordningsvaktskåren. Något alla vi andra blev smärtsamt varse redan i måndags.

Om du också tycker att mycket större steg behöver tas, skriv under Alva och Banas kampanj mot #övervåld, för utredning.

Så kanske vi slipper sådana här historien i framtiden.

Fler nyheter