Chile skar av sig Pinochets arv – vi borde göra det med

Häromdagen berättade vi att Sveriges liberala skolmarknad numera är unik. Två länder har hittills tillåtit vinstdrivande skattefinansierade skolor, Chile och Sverige. Men nu har den chilenska senaten bestämt sig för att avskaffa systemet. Och lämnat Sverige ensamt kvar.

Ideologiska utbildningssystem

Högerledaren Augusto Pinochet tog makten genom en militärkupp mot vänsterledaren Salvador Allende tillsammans med amerikanska CIA. När Pinochet tog över makten i Chile möjliggjorde det ett antidemokratiskt, radikalt och nyliberalt omdanade av samhället.

Under Allendes korta tid vid makten skulle skolan styras om till en nationell kostnadsfri skola. Men när Pinochets diktatur tog över blev skolan en del av ett nyliberalt projekt och extremt ideologisk. Marknadsanpassningen gav konsekvenser som individualisering och segregation genom social ojämlikhet bland eleverna inom alla utbildningsnivåer. Skolan var nu privat och elitistisk så den sociala ojämlikheten som redan fanns intensifierades.

Pinochetdiktaturens påverkan på Sverige bestod dels i vårt mottagande av utsatta oppositionella – Sverige blev en fristad för de som flydde diktaturens system – samtidigt som vi importerade en centerpjäs i dess politiska idé. Men det är en motsägelsefullhet med en förklaring då dessa två parallella influenser fördes in i Sverige av två politiska krafter: å ena sidan den svenska vänsterrörelsen, å den andra den svenska borgerligheten.

I början av 1990-talet ville den dåvarande borgerliga regeringen under statsminister Carl Bildt (M) förändra den svenska modellen för skola och skapa ett unikt system. Så år 1991 genomförs en av de största reformerna i svensk skola under modern tid, det fria skolvalet. Nu är inte Bildt Pinochet, men.

Skol och utbildningspolitiken inriktas på att stärka Sverige som en kunskapsnation. Under 1990-talet ska vi skapa Europas bästa skola, säger Carl Bildt.

/…/

Alla ges rätt att fritt välja skola. Dom offentliga bidragen ska i princip följa eleven. En av skolans huvuduppgifter är att skapa respekt för- och vidareutveckla demokratins principer om tolerans, om samverkan och likaberättigande.

Detta ledde till en stor expansion av friskolor, och en snabb ökning av vinstdrivande koncerner där en klar majoritet av eleverna går i aktiebolagsskolor.

Och eleverna får vad de väljer: skolor som sparar in på kvalitetenplundrar sina egna bolag och ställer tusentals elever på bar backe hellre än nagga på sina hutlösa vinstmarginaler.

Vad motiverar aktörerna?

Friskolornas intåg på den Svenska skolmarknaden gav aktörer med vitt skilda motiv. De kommunala skolornas uppdrag är att ge utbildning till alla som så önskar, medan fristående skolor kan dimensionera sin egna verksamhet. Och de vinstmotiverade skolornas vilja att leverera en skola av hög kvalitet kan diskuteras.

Kan vinstdrivande skolor upprätthålla god kvalitet? Vinstmotiverade skolor vill helst ge ”tillräckligt” god kvalitet, men inte mer än så eftersom kvalitet kostar och de kan inte ta betalt för det. Att då ge kvalitet till lägsta möjliga kostnad gör att de kan maximera vinsten.

I dagsläget finns kvalitetsproblem inom friskolor jämfört med kommunala skolor, exempelvis lägre lärartäthet, mindre andel behöriga lärare, färre specialpedagoger och färre bibliotek. Det vore fel att påstå att alla friskolor tummar på kvaliteten, men man har observerat en större spridning mellan de skolor som levererar hög kvalitet och de som levererar låg kvalitet jämfört med kommunala skolor.

Vi ska komma ihåg att en spridning på kvalitet är vanligt på vilken marknad som helst, frågan är om det lämpar sig så bra inom vår skolmarknad?

Protester mot vinstintresse

I Chile ledde den rådande skolmarknaden till protester från studenter, det var också ett försök att skaka av sig Pinochets arv. De förkastade utbildningssystemet med vinstintressen och den fria marknaden som skapat segregation och orättvisa. År 2006 och 2011 har studenter protesterat för en bättre utbildning, social rättvisa, och för att skolan ska ge alla samma möjligheter. Protester som den Chilenska senaten nu verkar har tagit till sig.

Genom att protestera försöker Chiles studenter skaka av sig Pinochets arv, och Sverige är snart ensamt med vinstdrivande skattefinansierade skolor. När är det dags att skaka av sig regeringen Bildts arv?

Handelsavtalet TTIP kan tvinga oss att tvångsprivatisera saker bakvägen. Skriv under namninsamlingen nedan!

 

 

 

 

 

 

Fler nyheter