Tyska bybor protesterar mot kolbrott som ägs av… dig!

I åtta års tid har bybor i tre tyska byar i östra Tyskland protesterat mot att statligt ägda Vattenfall vill flytta deras hem för att expandera närliggande brunkolsbrott.

Byborna är särskilt upprörda över att Vattenfall nu håller på att försöka sälja sin brunkolsverksamhet. De menar att företaget försöker smita från sitt ansvar och att Vattenfall borde ta upp det sista brunkolet ur brottet och sen återställa den skada som har skett. Om Vattenfall säljer sin brunkolsverksamt blir det inte någon egentlig skillnad för byborna eller för klimatet menar de.

Byborna tycker att Vattenfall, som du och jag äger tillsammans, inte agerar enligt med ”den svenska mentatliteten”. Faktum är att Vattenfall har skapat ganska dåliga relationer mellan Tyskland och Sverige. Vattenfall har exempelvis en stämning mot Tyskland på nästan 50 miljarder kronor eftersom landet vill fasa ut sin kärnkraft. Vattenfall menar att det hotar företagets vinster.

Faktum är att storföretag sedan 1994 försökt att stämma EU-stater i liknande processer på 300 miljarder kronor när de sett sina vinster hotade. Men hur kan de göra så? Jo, det är genom handelsavtal mellan länder som innehåller en klausul om Investor-state dispute settlement (ISDS). En sådan klausul gör det möjligt för storföretag att stämma stater i stängda domstolar där en jurist en dag kan vara domare och en annan dag försvarare.

Vattenfall och de andra stämningarna visar att ISDS är ett rejält hot mot demokratin då stater blir rädda för att fatta beslut som kan hota storföretagens vinster. Ett exempel på detta är när den kanadensiska delstaten Quebec beslutade sig för att förbjuda fracking efter en folkomröstning. [1] Då stämde ett kanadensiskt bolag staten via ett amerikanskt dotterbolag på 250 miljoner $. Det kunde de göra tack vare ett handelsavtal mellan USA och Kanada.

Just nu förhandlar europeiska och amerikanska politiker bakom stängda dörrar om ett handelsavtal mellan USA och EU kallat Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Förutom att det kan leda till arbetslöshet så vill de inkludera en ISDS-klausul så att storföretag som ser sina vinster hotade av demokratiska beslut ska kunna dra Sverige inför rätta.

Tycker du att vi ska stoppa detta farliga avtal så att vi inte får fler fall som Vattenfall? Gör då som över 16 500 andra och >>skriv under vår kampanj för att stoppa ISDS och TTIP<<.


 

Källor:

[1] Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bort för konsumtion. Framställningen av denna gas hotar både närmiljön och klimatet.

Fler nyheter