Chiles beslut lämnar Sverige ensamt med vinstdrivande skolor

Sveriges skolmarknad är en ganska speciell marknad, den är synnerligen marknadsanpassad och numera unik. Två länder har tillåtit vinstdrivande skattefinansierade skolor, Chile och Sverige. Men häromdagen röstade den Chilenska senaten för att avskaffa systemet. Nu är Sverige ensamt kvar.

Chile gör om

I tre årtionden har Chiles skolor gått mot ett mer marknadsorienterat utbildningsystem. Men tidigare i år har den Chilenska senaten aviserat en reform som förbjuder vinstdrivande privata utbildningsaktörer. Detta för att säkerställa att de offentliga utgifterna, alltså skattepengarna, skall direkt gå till att förbättra utbildningskvaliteten.

Det Sverige inte erkänner

Chile har ett liknande system som Sverige med skolpeng, alltså den skattepeng skolorna får för varje elev. För Chiles del var detta en del av en marknadsinriktad reform samtidigt som det skedde en decentralisering av offentlig utbildning och privatisering. Detta möjliggjorde att vinstdrivande skolor kunde ta ut statsbidrag i vinstsyfte, liksom i Sverige.

Sveriges försök till reglering

I Sverige har regleringen av ägandet brister, vi har en marknad där en aktör är oerhört reglerad (den gemensamma) samtidigt som en annan är helt oreglerad (den privata). 2006 tillsatte dåvarande utbildningsministern Ibrahim Baylan (S) en utredning om att reglera vinsterna, som Folkpartiet så fort de tagit över utbildningsdepartementet skrotade.

Vinst, annars ingen skola

Inom den svenska skolmarknaden kommer det fortfarande finnas olika huvudmän, och problemet är de icke-kvalitetsmotiverade huvudmännen – de som är vinstmotiverade. Och vinstdrivande friskolor har fört ett väldigt oväsen över att vissa politiska krafter vill reglera deras vinstuttag.

Den före detta skolministern Jan Björklund (FP) har sagt:

Jag lovar att inte någon skulle vilja starta friskola om inte möjligheten att ta ut vinst fanns.

Sverige är ensamt kvar

Sveriges skolmarknad är oreglerad, när någon lyfter frågan om mer reglering skriker de borgerliga ofta sig hesa för att man är emot valfrihet. Sen får eleverna vad de väljer: skolor som sparar in på kvalitetenplundrar sina egna bolag och ställer tusentals elever på bar backe hellre än nagga på sina hutlösa vinstmarginaler.

Sveriges skolmarknad är numera unik. Medan Chile kom fram till slutsatsen att  skattepengarna skall gå till bättre utbildning till barnen, så står Sverige som ensam kvar och låter skattepengarna gå till vinst.

Hur påverkar TTIP detta?

TTIP är ett handelsavtal som innebär att vi kan bli stämda av storbolag om vi vill återreglera skolmarknaden. Det är en sorts tvångsprivatisering bakvägen.

Skriv under namninsamlingen nedanför för att stoppa avtalet!

 

 

 

 

Fler nyheter