Betygsfrågan kan splittra Alliansen

Tidiga betyg saknar stöd bland forskare. En nysläppt rapport av Vetenskapsrådet baserad på 6000 studier visar att tidiga betyg snarare riskerar att förvärra skolresultaten.

– Vi har faktiskt inte hittat en enda forskningsstudie som rekommenderar tidiga betyg i skolan, utan det man pratar om är tidig uppföljning av mer kvalitativt slag, att det ger positiva effekter, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebros universitet och en av forskarna bakom rapporten.

Forskningen pekar även på att högpresterande elever inte påverkas nämnvärt – varken positivt eller negativt – medan lågpresterande elever tydligt missgynnas. Trots detta står Folkpartiet såväl som Moderaterna fast i att införa betyg från fjärde klass.

Men skillnaden är nu att Centerpartiet och Kristdemokraterna öppnar för att ärendet kan behöva utredas vidare. Deras utbildningspolitiska talespersoner är noga med att påpeka att betyg från årskurs fyra inte är deras förslag. Alliansens uppgörelse gäller, men Centerpartiet och Kristdemokraterna är beredda att lyssna in remissinstanser och göra en avvägning framöver.

Allianspartiernas försvar när skolresultaten sjunkit har tidigare varit att deras reformer ännu inte fått effekt, och att de därför inte kunde utvärderas. Till skillnad från nu var lärarkåren tyst. Nu tycks man, ironiskt nog, mena på att reformerna är positiva och bör tas ännu längre. Detta trots att skolresultaten försämrats.

Lärarkåren är djupt kritisk till förslaget.

Fler nyheter