New York förbjuder den mest miljöskadliga energiutvinningen

I frihandelsavtalet mellan USA och EU som nu förhandlas kan, enligt läckta dokument fracking komma att ingå. Fracking innebär att man borrar hål i marken för att med vatten och kemikalier utvinner bränslen, exempelvis gas. Detta med katastrofala effekter på miljön.

Forskare i USA menar att de som bor i närheten där de just använder sig av frackning, riskerar att få i sig farliga kemikalier och det kan påverka deras reproduktiva förmåga. Dessutom har en rapport i staden Quebec,  Kanada,  frågat sig om fracking är värd risken, och hävdar att det bland annat kan leda till luftföroreningar miljöförstörelse och att närliggande städer drabbas. Samma stad förbjud 2012 utvinning av naturgas i en flod i staden, vilket ledde till att amerikanska företag stämde den kanadensiska staten på 250 miljoner dollar. Detta i enlighet med ett annat frihandelsavtal, NAFTA, mellan USA, Kanada och Mexiko. Med ISDS-klausulen i frihandelsavtalet, TTIP, kommer sådana stämningar bli mer regel än undantag.

Några fler som insett risken är New York som nu kommer förbjuda det som kallas hydral fracking. Skälet är mycket enkelt. Det är en fara för allmänheten. New Yorks hälsokommissionär säger så här:

 I cannot support high volume hydraulic fracturing in the great state of New York

Men I och med frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU riskerar fracking att bli mer regel än undantag. New York har förstått livsfaran.

På tiden att de som förhandlar kring det gigantiska frihandelsavtalet gör det också.

Fler nyheter