Kulturen är på dekis i det politiska Sverige

Tidigare var det Medelhavsinstituten som var nära att läggas ner i regeringens budget. Nu gick inte den budgeten igenom men nu hotas istället kulturtidskrifterna av nedläggning då alliansbudgeten skär ner på stödet från 19 miljoner kronor till 4-5 miljoner kronor.

Dessa tidningar lever redan idag på väldigt små marginaler. De som bidrar med material får en väldigt liten ersättning eller gör arbetet helt ideellt. Som de flesta vet är tidningsbranschen en tuff bransch där större tidningar har svårt att gå runt ekonomiskt, att det är ännu mer besvärligt för små kulturtidskrifter att gå runt ekonomiskt är ganska lätt att räkna ut.

Idag skriver tretton tidskriftsredaktörer på DN debatt om vad det skulle betyda för Sverige om stödet för kulturtidskrifterna drogs in, och det är skarpa ord de ger till moderaten Per Bill som har lagt förslaget.

Det pågår också ett omfattande arbete för att finansiera journalistik som publiceras på webben. Men än så länge finns det få modeller – om ens någon – som fungerar. Därför är det häpnadsväckande att kulturutskottet i sitt betänkande hänvisar till webbens möjligheter att få intäkter från läsarna. Det speglar hur lågt journalistik och det kritiska samtalet värderas av utskottets majoritet.

Tidskrifterna görs av lust och kärlek till det offentliga samtalet, de har genom åren byggts upp av generationer av redaktioners kunskap och utgör i dag ett ovärderligt kulturellt kapital. Som nu riskerar att rivas ner över en natt.

Redaktörerna får dessutom stöd från folkpartisten och europaparlamentarikern Cecilia Wikström som säger följande:

Det här förslaget måste vara författat av personer som inte har en aning om vad kulturtidskrifternas betydelse är och vad de åstadkommer i den sammantagna kultursfären.

Wikström som tidigare varit kulturpolitisk talesperson för Folkpartiet och vice ordförande i kulturutskottet ser detta som ett bevis på att kulturen skjuts åt sidan i svensk politik, oavsett vilken sida av blocken som styr.

Jag blev oerhört provocerad av S-regeringens förslag på att spara pengar på Medelhavsinstituten. Det visar ju på samma okunskap. Nu är det Alliansbudgeten som sparar pengar på kulturtidskrifter. Det visar att kulturen lever farligt i Sverige

Det spelar snart ingen roll vilken regering som har ansvar. Kulturen lever på undantag och Sverige är ett land som behandlar kulturen som något som katten har dragit in, och inte som den fantastiska resurs för hela samhällsutvecklingen som kultur är i andra länder och i Europa.

Kulturutskottet har tills på torsdag på sig att stoppa dödsdomen över kulturtidskrifterna. Det gäller alltså för de inblandade politikerna att tänka om, och göra det snabbt.


Redaktörerna har sagt sitt och den liberala kulturpolitikern har också tagit en tydlig ståndpunkt. Nu är det upp till oss att tillsammans visa att vi tycker att demokrati och kultur är två av grundpelarna i Sverige. Skriv under vår namninsamling för att hindra kulturtidskriftsdöden! 

Fler nyheter