Varför är det just restaurangbranschen som ska ha statliga subventioner?

Valrörelsen handlade en hel del om restaurangbranschen, av den enkla anledningen att alliansen ville ha kvar den sänkta momsen, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville återställa den. Det rörde sig om 5,4 miljarder kronor årligen.

Det är rätt mycket pengar, och tanken var att det skulle skapa nya jobb. Bedömningarna av hur många jobb den sänkta momsen skapat varierar – näringsminister Maud Olofsson hoppades när hon sjösatte reformen på 19 000 – men de flesta menar att det rör sig om ett par tusen arbetstillfällen. Diskussionen har handlat om det är väl använda pengar eller inte.

 

Bidragsjobben

Men en aspekt har hela tiden glömts bort i den här debatten, och det är alla de andra subventionerna. Tidningen Arbetet har idag en granskning av branschen, som visar att tiotusentals restaurangjobb betalas av staten. De tusentals nya momsjobben man talar om kan lika gärna var subventionerade anställningar.

Syftet med de subventionerade anställningarna, där delar eller hela lönen betalas av staten, är god. Det handlar om att få folk i arbete – långtidsarbetslösa eller andra med svag ställning på arbetsmarknaden. I teorin ska bidragsjobben leda till riktiga jobb, men för det mesta leder det bara till ett nytt bidragsjobb.

 

Snedvrider konkurrensen

Men värre är att det snedvrider hela konkurrensen när ett företag kan konkurrera ut ett annat med hjälp av lönekostnader. Seriösa företag tvingas bli oseriösa för att hålla sig kvar, medan de anställda blir lidande.

Det handlar inte bara om restaurangbranschen, även om den är värst drabbad. Den näst största gruppen är städare och vaktmästare, och de återfinns inte sällan i företag som deltar i upphandlingar – som de kan vinna för att de kan erbjuda lägre pris än sina konkurrenter utan subventionerade anställningar. Hej hopp, skattebetalarna står för notan hur bra kommuner och landsting än förhandlar.

 

Valuta för pengarna?

Om skattebetalarna ska stå för notan och betala ut lön för tiotusentals människor, varför är det just i restaurangbranschen de ska placeras? Varför ska de generera vinster åt privata företag som inte genererar någon samhällsnytta?

Den frågan hade varit intressantare att diskutera än momsnivåerna.

Fler nyheter