Okej, så att kolkraft dödar oss bet inte – om vi säger att det är olönsamt då?

Någonstans längs vägen gick Vattenfall från att vara ett statligt bolag som ägde vatten- och kärnkraft i Sverige till att bli en av Europas energijättar med en expansiv plan. Inget fel i det, det är bra om svenska medborgare har intäktskällor utöver skatten. Och intäkter har det blivit.

Tills Vattenfall fick för sig att polsk kolkraft var framtiden. Visst, man blev tvungen att räkna bort klimatet ut ekvationen, men det tanken var i alla fall att det skulle finnas enorma pengar att tjäna. Nu är det färdigskördat:

När vi nu lägger fram bokslutet för årets första nio månader kan jag konstatera att Vattenfall i likhet med andra elproducenter befinner sig i en svår marknadssituation med svag efterfrågan, överutbud av produktionskapacitet och historiskt låga elpriser

Vattenfalls vd Magnus Hall sammanfattar läget rätt bra. Enligt Sveriges Radio är det huvudsakligen fossila energiformer som står för förlusten och ”goodwill hänförligt till tradingverksamheten” – det som i vardagligt tal kallas Nuon. Nuon var ett holländsk energibolag med huvudsakligen fossila energikällor som Vattenfall – med den dåvarande regeringens godkännande – köpte för svindlande 97 miljarder.

Enligt Dagens Arena handlar det om nedskrivningar på ytterligare 23 miljarder kronor utöver de miljarder som gick förlorade förra året.

Peter Alestig på SvD Näringsliv sammanfattar hur Nuonaffären har påverkat skattebetalarna:

Okej, så Vattenfall håller sig inte borta från kolkraft trots att det dödar planeten och i förlängningen även oss själva, men nu när det visat sig vara robust olönsamt kanske budskapet går fram?

Fler nyheter