Ödesval i fotbollens hemland

Valet nästa år i Storbritannien kan leda till förändringar för sporten. Oavsett vilket parti som kommer att stå som segrare. Labour har än en gång rullat fram ett reformprogram som lovar att förändra ägarstrukturer inom fotbollsklubbar och göra det möjligt för supportrar att köpa en betydande del av aktierna i sin klubb. Tories och samarbetspartiet Liberaldemokraterna har oroat sig över de höga biljettpriserna och hur ägare sköter sina klubbar rent ekonomiskt. De har hotat med ändrad lagstiftning hela mandatperioden, och de är nu redo att sätta igång.

 

Partierna överens

I fokus för alla tre partiers vilja att reglera sporten är det faktum att 36 klubbar inom det engelska divisionssystemet har ansökt om konkurs sedan 1992, samt att BBC under oktober månad publicerade en rapport som visar på att kostnaden för att gå på fotboll har ökat tre gånger så snabbt som övriga priser. Under de senaste åren har också protesterna mot ägarbesluten ökat.

 

Skenande biljettpriser

Liberaldemokraterna uttrycker oro över de skenande biljettpriserna, de konflikter som uppstått mellan supportrar och ägare. De vill också utöka antalet kontroller som krävs för att få köpa en fotbollsklubb. Tories går på samma linje och under föregående vecka gav sig partiet in i debatten genom idrottsministern som hotade med lagstiftning om klubbarna inte reglerar sig själva ordentligt.

Labour vill i sin tur gå längre och dammar av sitt förslag från 2010 som syftar till att skaka om ägarförhållandena från grunden och ge supportrar betydande inflytande över sina klubbar. Labour vill ge supportrar möjilgheten att köpa 10 procent av aktierna (förslaget från 2010 siktade på 25 procent), rätten att utse en till två styrelseledamöter samt att supportrar ska ges första tjing på att få köpa upp sin klubb i de fall den går i konkurs.

 

Fotbollsförbundet kritiskt

Engelska Fotbollsförbundet svarar att de gärna för en diskussion med politikerna om förslagen, men vidhåller sin marknadsekonomiska modell som infördes i och med skapandet av Premier League (högsta ligan). Modellen har fungerat väl för de stora klubbarna och har möjliggjort för dem att locka till sig sportens största stjärnor med höga löner, vilket förvandlat Premier League till en kommersiell framgångsaga. Förbundet säger att de förhåller sig neutralt i ägarfrågan och att det borde vara upp till klubbarna själva hur mycket man vill involvera supportrarna i verksamheten.

Supportrarna själva ställer sig positiva till förslagen men tvivlar på om något kommer att hända. Huvudanledningen är att det redan är allmänt känt att Labour vill göra det möjligt för supportrar att ha en röst i styrelserummen och att de två koaltionspartierna gjorde sina förslag offentliga efter Labour. Från regeringens sida har man reagerat genom att tillsätta en grupp som ska titta på hur “hindrena för supporterinflytande ska kunna rivas ner”.

 

Röstfiske

Det kan te sig konstigt både konservativa och liberaler är intresserad av dessa frågor och verkar redo att driva igenom förslag som kan leda till lagstiftning som inkränktar på den fria marknaden. Men företrädare för båda partierna har klargjort att man ser klubbar som privata företag men att man inte kan bortse ifrån den speciella ställning som de har i det engelska samhället. Det handlar om rösterna.

Frågan som många ställer sig är om något kommer att hända eller om förslagen som börjat komma är bara tecken på att det börjar vankas val i fotbollens hemland.

 

Fler nyheter