Natomedlemskapet måste diskuteras offentligt

”Sverige är en icke-röstande medlem i NATO.”

De orden uttalades av Göran Lennmarker, då ordförande i riksdagens utrikesutskott, vid en mottagning på NATO-landet Estlands ambassad. Journalisten Mikael Holmström har återgett händelsen:

En rutinerad rysk diplomat som stod intill mig satte bokstavligen välkomstdrinken i halsen. Själv blev jag förbluffad. Detta är alltså vad som sägs till utländska företrädare – men inte från riksdagens talarstol och till svenska folket.

Medier har ibland rapporterat om enstaka tillfällen som berör det svenska förhållandet till NATO. Men sällan har situationen diskuterats i ett större sammanhang. Vad vi kan se är nämligen ett svenskt deltagande som hela tiden utvidgas och cementeras.

På senare tid har Sverige deltagit i NATO-övningar nära Ryssland och överlåtit svensk mark för ytterligare tyskledda övningar. Just nu pågår en enorm övning i Medelhavet tillsammans med 14 andra medlemsländer. Sveriges ansvar har samtidigt blivit större – om Lettland utsätts för en attack får inte Sverige stå passivt, enligt avtal.

Och nu senast delade NATO ut ett guldkort till Sverige – en amerikansk idé som i praktiken innebär ett ökat närmande till länder som av olika skäl inte kan bli medlemmar. Till exempel länder vars medborgare uttryckligen inte vill bli medlemmar …

Det här är ett öppet ställningstagande. Parallellt med det svenska deltagandet i EU har omvärlden pressat in Sverige i ett hörn, utan så mycket motstånd från svenska politiker. Linjen utåt har nämligen varit positiv, men i Sverige har debatten uteblivit.

Risken är framöver att trycket på medlemskap ökar i samband med att hotbilden mellan väst och Ryssland växer. Och räkna med att svenska NATO-positiva krafter väntar på precis rätt tillfälle att väcka liv i den debatten. Det är viktigt att den här diskussionen förs innan våra omdömen fördunklas av rädsla.

Sverige är alltså inte officiellt anslutet men agerar som ett medlemsland utan beslutsrätt, precis som Göran Lennmarker sagt under NATO-mottagningen.

Det är märkligt att ingen har sagt det till Sveriges medborgare.


Citatet är hämtat ur Mikael Holmströms Den dolda alliansen, s. 588. 3 uppl.

Fler nyheter