När fyra personer dör på jobbet är läget på våra arbetsplatser akut

Under tisdagen dog fyra personer på jobbet. Fyra personer vaknade, gick till jobbet på morgonen och överlevde inte. En truckförare och murare i Luleå. En egenföretagare i Edsbyn. En elmontörelev utanför Askersund och en chaufför i Göteborg, rapporterar tidningen Arbetet.

Att fyra dödsolyckor inträffar under så kort tid är mycket ovanligt. Antalet dödsolyckor har dessutom minskat de senaste åren. Men nu ökar dödsolyckorna igen efter två år med rekordlåga nivåer. Fram till och med september i år hade 36 personer omkommit i Arbetsmiljöverkets ordinarie statistik där anställda i utländska bolag och elever inte ingår. Det var fler än under hela förra året då 33 dödsolyckor inträffade.

Kopplingen till den föregående regeringens förda arbetsmiljöpolitik och den försämrade arbetsmiljön är tydlig. I juli 2007 avvecklade den borgerliga regeringen Arbetslivsinstitutet. Institutet bedrev forskning inom områden som hälsa och ohälsa i arbetslivet, arbetsrätt, ergonomi, kemiska och fysikaliska risker i jobbet och andra arbetsrelaterade frågor.

– Det är rätt magstarkt att ta bort en institution som skulle forska på effekterna av det regeringen gör, sa Börje Sjöholm, Sifs arbetsmiljöexpert, till tidningen Kollega när det begav sig.

Han ansåg att regeringen inte kunnat ge någon vettig förklaring till beslutet att lägga ned, eller varför det var tvunget att ske så hastigt.

– Man vill minska på myndighetsbyråkratin, men det här är ingen myndighet i egentlig mening. Tillsammans med nedrustningen av Arbetsmiljöverket och att man tar bort våra utbildningspengar kommer det här att ge allvarliga försämringar för arbetsmiljöarbetet, säger Börje Sjöholm.

Och trots att anmälningarna om en dålig arbetsmiljö ökat de senaste åren så gör Arbetsmiljöverket allt färre inspektioner. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket [MYNDIGHETEN].

– Vi har ju fått ett minskat anslag så vi har helt enkelt färre medarbetare i dag än 2006, och det betyder att vi måste prioritera mycket hårdare i dag, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, till SVT.

2006 beslutade regeringen att Arbetsmiljöverkets resurser skulle minska, mellan åren 2006 och 2009 sjönk förvaltningsanslagen med runt 100 miljoner kronor.

Därefter har resurserna ökat något. Enligt LO märks neddragningen tydligt inom LO:s 14 fackförbund, inte bara i form av färre inspektioner.

– Inspektionerna tar kortare tid, när de äntligen kommer ut så springer de igenom inspektionen, dessutom har branschkunskaperna också minskat, det har verkligen våra förbund understrukit. Det är kvittot på den här neddragningen, säger Sten Gellerstedt, utredare inom arbetsmiljöfrågor på LO, till SVT.

Kort sagt, den borgerliga regeringen gjorde vad de kunde för att avveckla arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser.
Arbetsmiljö rör sig helt uppenbart om liv och död. Nu väntar vi på att den nyvalda regeringen ändrar kurs. Fackförbunden måste stärkas, Arbetsmiljöverket behöver kraftigt ökade resurser och naturligtvis måste lagstiftningen skärpas ordentligt. Du ska aldrig behöva riskera ditt liv på arbetstid.

 

Fler nyheter