Låt inte Cecilia Malmström komma undan med att försvaga rättssäkerheten på internet

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström har det inte lätt dessa dagar. Tweets har skrivits och raderats, information har läckts och på detta har Malmströms lojalitet jämt emot EU ifrågasatts i tung tysk media.

För att vara exakt har den tyska tidningen Der Spiegel i september skrivit att att Cecilia Malmström under 2012 hade försökt ”fördröja och försvaga” ett lagförslag om skydd för personuppgifter in EU, som dåvarande rättskommissionär Viviane Reding arbetat fram. Der Spiegel anklagar Malmström för att ha prioriterat USA:s intressen framför de europeiska medborgarnas. I Tyskland togs detta inte alls väl emot då man i Tyskland blivit alltmer misstänksam mot USA sedan den stora avlyssningsskandalen förra året.

Med tanke på att Cecilia Malmström nu leder förhandlingarna kring det transatlantiska handelsavtalet mellan USA och EU, kallat TTIP, kan man nu börja ifrågasätta lämpligheten i detta. Särskilt med tanke på att i TTIP-avtalet finns det delar som försvagar den europeiska datasäkerheten för medborgarna. Möjligheten för företag att övervaka de som använder internet i Europa kan enligt avtalet öppnas upp på samma sätt som i USA där övervakningen av internet är mer omfattande.

Vi kan inte låta denna förhandling fortgå. Skriv under vår namninsamling och visa Cecilia Malmström att även svenskarna är måna om att inte låta företag övervaka internet.

Fler nyheter