Kristdemokrater försöker inskränka aborträtten i smyg

I slutet av september lämnade tre kristdemokrater i Kronoberg in en motion med förslaget att införa samvetsfrihet, som möjliggör att personer kan anställas inom vården, trots att de vägrar utföra exempelvis aborter. En liknande motion har tidigare lämnats i av Krisdemokraterna i Jönköping, rapporterar Dagens ETC.

Ja, du läste helt rätt. I Sverige 2014 försöker kristdemokrater smyga in samvetsklausuler i svensk vård och på så sätt inskränka aborträtten.

När motionen i Kronoberg las fram i slutet av september sa Eva Johnsson, gruppledare för kristdemokraternas landstingsgrupp, till P4 Jönköping att personal inte ska tvingas utföra arbetsuppgifter som strider mot ens religiösa och etiska övertygelser.

– Vi respekterar olika människors gräns för vad man helt enkelt kan delta aktivt i och vad man vill avstå från, sade hon till P4.

Det Eva Johnsson säger ovan är häpnadsväckande. Samvetet får under inga omständigheter styra människor i deras professionella yrkesutövning. Att göra abort är en lagstiftad rätt och att utföra aborter ingår i yrket som barnmorska och läkare, om man inte vill arbeta med att utföra aborter så kan man inte utbilda sig till just det yrket.

Motionerna som kristdemokrater lämnat in i Kronoberg och Jönköping är bara början. Europaparlamentet har antagit en icke-bindande resolution om att vårdpersonal i EU-länder ska ha rätt att vägra att utföra abort på grund av samvetsskäl. Denna resolution utnyttjar nu kristdemokrater runt om i landet för att inskränka kvinnors rättigheter genom att smyga in en samvetsklausul i svensk vård. De får under inga omständigheter lyckas.

Nu måste partiledare Göran Hägglund slita sig från Twitter och ta tag i sitt partis försök att urholka aborträtten.


Missa inte ETC:s ledare på ämnet om det oacceptabla i att låta vårdpersonal slippa genomföra behandlingar som strider mot deras moraliska övertygelse.

 

Fler nyheter