Skiftet samarbetar brett både i Sverige och internationellt. Därför deltar vi i olika upprop och öppna brev i frågor som engagerar Skiftet-aktiva. Nedan listas en del av alla upprop och öppna brev vilka Skiftet som organisation har skrivit under.