Skiftet stöttas av Skifte för Sverige (802461-8087). Skifte för Sverige är en ideell förening bildad för att stödja demokratiknätverket Skiftet.org. Föreningens medlemmar utser styrelsen som i sin tur utser kanslichefen. Ansökan om medlemskap sker via kontakt@skiftet.org.

Föreningen är medlem i arbetsgivarorganisationen KFO och tecknar kollektivavtal med Handels.