Skiftet stöttas av Skifte för Sverige (802461-8087). Skifte för Sverige är en ideell förening bildad för att stödja demokratiknätverket Skiftet.org. Föreningens medlemmar utser styrelsen som i sin tur utser kanslichefen. Ansökan om medlemskap sker via [email protected].

Föreningen är medlem i arbetsgivarorganisationen KFO och tecknar kollektivavtal med Handels.