Dear foreign minister of Sweden Ann Linde

We are writing on behalf of a global network of national grassroots campaigning organizations from 19 countries with over 20 million supporters worldwide and a track record full of people-powered victories. We urge you to put the most severe sanctions on President Putin, his parliamentarians and military leadership in response to their invasion and upheaval of Ukraine.

In light of the true danger all of our societies are facing, Putin and his supporters must carry very high costs for the invasion of Ukraine. We believe that small steps are no longer the solution and will not protect the people of Europe and the world from war. Only the harshest sanctions against those responsible can bring the hope of de-escalation and peace.

We urge you to especially take sanctions which will target Putin and the oligarchs responsible for the invasion while remaining in solidarity with the Russian civil society. The certification of the Nord Stream 2 pipeline should be decisively stopped and urgent plans be made to invest in renewable energies. SWIFT accounts of Putin’s friends, allies and their business interests must be terminated. Finances and services must be cut off to all key individuals (and their families) who stand behind Russia’s decision to invade Ukraine. Other export control measures must also be put in place in order to discontinue Russia’s leadership’s ability to import key goods.

We have just witnessed a failure of diplomacy. If you do not seriously approach sanctions and put Peace as the primary interest of our nations, the future of Europe and the world is at risk.

– Robin Zachari, Executive Director of Skiftet, Sweden

– Karolina Skowron, Executive Director of Akcja Demokracja, Poland

– Raluca Ganea, Executive Director of Zazim, Israel

– Andreas Freimüller, Executive Director of Campax, Switzerland

– Mate Varga, Executive Director of aHang, Hungary

– Tudor Bradatan, Executive Director of Declic, Romania

– Maria Mayrhofer, Executive Director of #aufstehn, Austria

– Matthew McGregor, Executive Director of 38 Degrees, United Kingdom

– Audrey Landon, Executive Director of ~ le mouvement, France

– Felix Kolb, Executive Director of Campact, Germany


Vi skriver på uppdrag av ett globalt nätverk av nationella gräsrotsorganisationer från 19 länder med över 20 miljoner anhängare världen över och med ett historia av många segrar för folkrörelser. Vi uppmanar er att införa de strängaste sanktionerna mot president Putin, hans parlamentariker och militära ledning som svar på deras invasion och omvälvning av Ukraina.

Mot bakgrund av den verkliga fara som alla våra samhällen står inför måste Putin och hans anhängare utsättas för mycket höga kostnader för invasionen av Ukraina. Vi anser att små steg inte längre är lösningen och att de inte kommer att skydda Europas och världens folk från krig. Endast de hårdaste sanktionerna mot de ansvariga kan ge hopp om nedtrappning och fred.

Vi uppmanar er att särskilt vidta sanktioner som riktar sig mot Putin och de oligarker som är ansvariga för invasionen, samtidigt som ni fortsätter att vara solidariska med det ryska civilsamhället. Certifieringen av Nord Stream 2-rörledningen bör stoppas permanent och brådskande planer måste sättas i verket för att investera i förnybar energi. SWIFT-konton för Putins vänner, allierade och deras affärsintressen måste avslutas. Ekonomi och tjänster måste stängas av för alla nyckelpersoner (och deras familjer) som står bakom Rysslands beslut att invadera Ukraina. Andra exportkontrollåtgärder måste också införas för att avbryta Rysslands ledares möjlighet att importera viktiga varor.

Vi har just bevittnat ett misslyckande för diplomatin. Om ni inte på allvar tar er an sanktionerna och sätter freden som våra nationers främsta intresse är Europas och världens framtid i fara.

– Robin Zachari, kanslichef för Skiftet, Sverige.

– Karolina Skowron, kanslichef för Akcja Demokracja, Polen.

– Raluca Ganea, kanslichef för Zazim, Israel.

– Andreas Freimüller, kanslichef för Campax, Schweiz.

– Mate Varga, kanslichef för aHang, Ungern.

– Tudor Bradatan, kanslichef för Declic, Rumänien.

– Maria Mayrhofer, kanslichef för #aufstehn, Österrike.

– Matthew McGregor, vkanslichef för 38 Degrees, Storbritannien.

– Audrey Landon, kanslichef för ~ le mouvement, Frankrike.

– Felix Kolb, kanslichef för Camapct, Germany

Fler nyheter