Tre av fyra svenskar är oroliga för avskogningen av Amazonas

Amazonas brinner och frågan är ständigt på tapeten. Därför har folkrörelsen Skiftet beställt en ny  SIFO-mätning. Mätningen visar att en stor andel av svenska folket är oroliga för utvecklingen i Amazonas och konsekvenserna av avskogningen. Men den visar också att få svenskar har koll på viktiga avtal som kan påverka avskogningen.

Resultaten i korthet:

  • 75 procent av svenska folket är oroliga för de negativa klimatförändringar som uppstår i samband med att Amazonas regnskog avskogas. Kvinnor (81 procent) är mer oroliga än män (69 procent).
  • 74 procent av svenska folket känner inte alls till att EU förhandlar fram ett handelsavtal med tullunionen Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela). 1 procent säger att de känner till avtalet mycket väl och 3 procent känner till avtalet ganska väl.
  • 57 procent av svenska folket vill att EU ska bara skriva under handelsavtal som motverkar negativa klimatförändringar

Robin Zachari, kanslichef på folkrörelsen Skiftet kommenterar resultatet:

”Det är inte förvånande att tre fjärdedelar av svenska folket är oroliga för utvecklingen i Amazonas. När det knappt går en vecka utan nya hemska bilder på hur regnskogen skövlas är det svårt för någon att undgå det som händer. Det är bra att så många är oroliga men oro räcker inte för att stoppa utvecklingen.”

Zachari fortsätter:

”Det är heller inte överraskande att i princip lika många som är oroliga över utvecklingen i Amazonas inte känner till att EU förhandlar ett handelsavtal med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela). 

Svensk media bevakar knappt frågan när avtalet är förstasidesstoff på kontinenten. Det är ett demokratiproblem när avtalet är avgörande för Amazonas framtid och därmed hela jordens. 

En ny studie från den franska regeringen visar att avtalet, som ska öka bland annat köttexporten till EU, kan leda till en ökning av avskogningen med 25 procent. Dessa frågor förtjänar att debatteras brett men det går inte om media inte bryr sig.”

Zachari avslutar:

”Det är dock glädjande att 57 procent instämmer i att EU bara ska skriva under avtal som motverkar negativa klimatförändringar. Det visar att en majoritet vill ha offensiva avtal som inte bara är ”business as usual” utan aktivt ska motverka negativa klimatförändringar. Extra glädjande är det i ljuset av att EU-parlamentet nyligen röstat mot avtalet i dess nuvarande form. Beslutet är en käpp i hjulet för avtalet men parlamentet är bara rådgivande i frågan. Därför måste det folkliga motståndet fortsätta mot fulhandelsavtal som hotar Amazonas.”

Kontaktuppgifter och mer information om Skiftet

Robin Zachari, kanslichef, 073 773 91 88

Läs mer om Skiftet: https://skiftet.org/om-skiftet/

Skiftets upprop mot avtalet mellan EU och Mercosur: https://agera.skiftet.org/campaigns/brasilien-handelsavtal

Mer information om mätningen

Opinionsmätningen betalas av hundratals Skiftet-aktiva som skänkt smågåvor.

Fältperiod var 8-11 oktober.

Antal respondenter: 1126 st i ålder 18-79 år.

Metod: Enkät i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel.

Här finns den fullständiga mätningen: https://skiftet.org/app/uploads/2020/10/Amazonas-okt-2020.xlsx

Fråga 1

”I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående?

””Jag är orolig för de negativa klimatförändringar som uppstår i samband med att Amazonas regnskog avskogas”””

Svarsalternativ:

(1) Instämmer inte alls

(2)

(3)

(4)

(5) Instämmer helt

Tveksam, vet ej

Fråga 2

Känner du till att EU just nu förhandlar ett handelsavtal med tullunionen Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela)?

Svarsalternativ:

Känner till mycket väl

Känner till ganska väl

Känner till något

Känner inte till alls

Tveksam, vet ej

Fråga 3

”I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående?

””EU ska bara skriva under handelsavtal som motverkar negativa klimatförändringar”””

(1) Instämmer inte alls

(2)

(3)

(4)

(5) Instämmer helt

Tveksam, vet ej

Fler nyheter