Majoritet vill förbjuda nazistorganisationer

Färsk SIFO-undersökning visar: 6 av 10 svenskar (62 procent) är positiva till att stifta lagar som för att förbjuda nazistisk organisering och 8 av 10 anse. (81 procent) att nazistiska organisationer är ett hot mot demokratin.

Bombdåd, våldsbrott, tillåtna och otillåtna demonstrationer, hot och borstskrämda HBTQ-aktivister i Almedalen. Det är Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) i sin prydno.

Koncentrationslägeröverlevare och helt vanligt folk ställer sig frågan hur det är möjligt att dessa människor får tillstånd till att fortsätta hållas på det här sättet. Polisen hänvisar till lagen och låter det fortgå. Något måste göras.

Därför beställde demokratinätverket Skiftet en undersökning av SIFO där man frågade svenskarna om hur de ställer sig till att införa en lag där man kan förbjuda nazister att fortsätta organisera sig på de här sätten. Resultatet:

  • Sex av tio svenskar (62 procent) är positiva till att det stiftas lagar som kan användas till att förbjuda nazistiska organisationer. 17 procent tycker att det är en dålig idé.
  • Sju av tio kvinnor (70 procent) är för att en sådan här lag skulle införas, där det skulle vara möjligt att förbjuda nazistiska organisationer. En majoritet av männen (54 procent) håller med, även om de är färre män som är för ett förbud.
  • Åtta av tio väljare (81 procent) instämmer helt och håller eller till viss del i påståendet att nazistiska organisationer hotar demokratin. En majoritet av väljarna (56 procent) instämmer helt och hållet i påståendet.
  • De som sticker ut mest i undersökningen är de Sverigedemokratiska sympatisörerna.  Här anser en tredjedel (36 procent) att det är en bra idé att införa en lag som skulle förbjuda nazistisk organisering. Övriga sympatisörer har annars en majoritet i att de är positiva till en sådan lagstiftning.
  • Fyra av tio (40 procent) av Sverigedemokratiska väljare instämmer inte alls eller knappast i påståendet att nazistika organisationer utgör ett hot mot demokratin. Det skiljer sig från övriga partisympatisörer, mest övertygade om att nazistiska organisationer är ett hot mot demokratin är de som röstar på vänsterpartiet där 95 procent av de tillfrågade höll med om frågan.

Robin Zachari, kanslichef på Skiftet:

“Undersökningen visar att en rejäl majoritet av svenska folket stödjer tanken på lagstiftning om ett förbud av nazistiska organisationer. Det är lätt att förstå när hela åtta av tio anser att dessa organisationer hotar själva demokratin.”

Undersökningen har en del uppseendeväckande resultat. Zachari fortsätter:

”Det är intressant att se hur Sverigedemokraternas väljare är minst för förbud och är minst oroliga för hotet från nazistiska organisationer då partiet är för att förbjuda Nordiska Motståndsrörelsen.”

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att förbjuda nazistiska symboler och Zachari avslutar:

”Visst är det en framgång att utredningen om förbud av vissa nazistiska symboler tillsätts. Men vår undersökning visar att det finns stöd att gå längre än utredningens direktiv och att det finns en stor oro om hotet från nazismen. Regeringen bör därför utöka utredningens direktiv att utreda också förbud av nazistiska organisationer. Situationen i Almedalen har gjort det akut.”

Fakta om undersökningens frågor och metoder:

Vad tycker du om följande förslag? ”Sverige borde stifta lag som gör det möjligt att förbjuda nazistiska organisationer”

Svarsalternativ

Mycket dåligt förslag

Ganska dåligt förslag

Varken dåligt eller bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket bra förslag

Tveksam/vet ej

Hur ställer du dig till följande påstående? ”Nazistiska organisationer är ett hot mot demokratin.”

Svarsalternativ

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Instämmer till viss del

Instämmer helt och hållet

Tveksam vet ej

Undersökningen genomfördes via Sifos dagliga webbomnibus 21-24 juni. Totalt genomfördes 1163 intervjuer. Sifos dagliga webbomnibus har en generell svarsfrekvens på 50%. Alla siffror kan hittas här.

Robin Zachari – kanslichef, [email protected], 073 773 91 88

Fler nyheter