86 procent vill ge tänderna samma skydd som resten av kroppen

Billigare tandvård populärt hos väljarna – Ny Sifo-undersökning visar att 86 procent tycker det är en bra idé att ge tänderna samma högkostnadsskydd som resten av kroppen.

Det svenska välfärdssystemet har under lång tid byggts ut men tandvården har inte helt hängt med i utvecklingen. Idag har vi ett nationellt system där barn upp till 21 år och pensionärer över 75 år fri tandvård. Utöver detta har vissa landsting mer generösa åldergränser. Samtidigt visar Socialstyrelsens siffror att var sjunde svensk avstår att gå till tandläkaren på grund av de höga kostnaderna, klyftorna i samhället syns därför i munnen.

Folkrörelsen Skiftet ville därför undersöka hur stor del av svenska folket som tycker att det är en bra idé att inkludera tandvården i det ordinarie högkostnadsskyddet för sjukvård. Siffrorna från Sifo-undersökningen visar att sju av tio av samtliga riksdagspartiernas väljare ställer sig bakom idén att börja räkna tänderna som en del av kroppen och därmed en del av högkostnadsskyddet.

Robin Zachari, kanslichef på Skiftet säger:

“Sifo-undersökningen talar sitt tydliga språk, svenska väljare vill se en tandvårdsreform. Att det inte gjorts tidigare är egentligen ganska märkligt. När banker annonserar för lån till tandvård vet vi att något är allvarligt fel med tandvården idag. Nu är det dags att politikerna från alla block ser till vad deras väljare faktiskt vill och ser till att våra tänder inte lämnas på efterkälken.”

  • 86 procent av alla väljare är för en tandvårdsreform som gör att tänderna skulle få samma typ av skydd som resten av kroppen
  • Mest positiva är de rödgröna väljarna. 94 procent Socialdemokraternas, 95 procent av Vänsterpartiet och respektive 98 procent av Miljöpartiets väljare är för en tandvårdsreform.
  • Sverigedemokraternas och Centerpartiets väljare är ungefär lika positiva, 82 respektive 84 procent
  • Bland Liberalerna och Moderaternas väljare är för 78 och 79 procent av väljarna för en tandvårdsreform.
  • De väljare som är minst positiva till en tandvårdsreform är Kristdemokraternas väljare – 72 procent av KD:s väljare vill se att tandvården blir en del av det vanliga högkostnadsskyddet.

Robin Zachari fortsätter:

“Stödet för att räkna tänderna som en del av kroppen i den svenska sjukvården sträcker sig över alla blockgränserna, riksdagspolitikerna i alla partierna bör därför överväga att lägga ideologin vid sidan och se till vad som är bäst för våra tänder. Inget parti kan gå genom en valrörelse utan att sätta tänder i tandvårdsfrågan.”

Skiftet har själva satt tänderna i tandvårdsfrågan efter ett upprop som över 63 000 har skrivit under. Nu släpper rörelsen sin rapport Tandvård för alla – berättelser från drabbade och reformer för en bättre tandhälsa. I rapporten har vanligt folk fått berätta om hur de påverkats av det bristande skyddet. Vi får möta människor vars tänder ruttnat, som lever med konstant smärta och fått låna tiotusentals kronor till tandvård.

Skiftet föreslår därför ett ordentligt högkostnadsskydd med ett tak på 1 000 – 1 500 kronor per år samt en besöksavgift på 120 kronor.

Zachari avslutar:

”Rapporten lyfter fram skrämmande berättelser från den bistra verkligheten. Många lider, hela deras hälsa har förstörts och de har runierats ekonomiskt. Nu måste detta hål i tandvårdspolitiken lagas och det snabbt. Skiftets reformförslag går längre än Vänsterpartiets och skulle lösa de stora problemen vi har idag och som drabbar nya personer varje dag”

Fakta om undersökningen och metoder

Frågan som ställdes var: Vad tycker du om följande förslag? ”Tandvården borde ingå i det ordinarie högkostnadsskyddet för sjukvård.”

Svarsalternativen var:

Mycket dåligt förslag              

Ganska dåligt förslag            

Varken dåligt eller bra förslag         

Ganska bra förslag            

Mycket bra förslag

Tveksam/vet ej

Undersökningen genomfördes via Sifos dagliga webbomnibus 21-24 juni. Totalt genomfördes 1163 intervjuer. Sifos dagliga webbomnibus har en generell svarsfrekvens på 50%.

Alla siffror kan hittas här.

Rapporten

Rapporten han laddas ned här.

Robin Zachari – kanslichef, [email protected], 073 773 91 88

Fler nyheter