Över en miljon européer står upp mot glyfosat

Det mest snabbväxande medborgarinitiativet någonsin visar stor oro hos EU-medborgare för bekämpningsmedel.

Än så länge har över en miljon européer skrivit under ett medborgarinitiativ (European Citizens’ Initiative – ECI) för att förbjuda glyfosat, reformera processen för att godkänna bekämpningsmedel och sätta upp bindande mål att minska användningen av bekämpningsmedel i EU. Organisatörerna bakom ECI kräver att kommissionen respekterar de som skrivit under genom att neka glyfosat en ny licens för användning.

Detta ECI har nått kraven som EU ställer på mindre än fem månader, vilket gör det till det snabbast växande medborgarinitiativet sedan EU introducerade verktyget 2012. Över en miljon har skrivit under runt i EU:s 28 medlemsstater. Kommissionen måste nu enligt lag svara på européernas krav och beakta dem när de fattar beslut framöver.

Europeiska medborgare luras inte av kemikalieindustrin lobbyinsatser eller den felaktiga vetenskap de försöker sälja. På mindre än fem månader har en miljon gått samman för att kräva ett förbud av glyfosat och krav på minskad användning av bekämpningsmedel i EU. Våra politiker måste nu lyssna noga: de måste skydda medborgare och miljön genom att förbjuda denna farliga växtdödare och lägga en kurs mot en framtid fri från bekämpningsmedel.

EU-kommissionen har nyligen presenterat sin plan att återlicensiera glyfosat i ytterligare 10 år. De väntas att lansera ett formellt förslag innan en diskussion med representanter för regeringar 19-20 juli. Representanterna kommer bjudas in att rösta om förslaget efter sommaren. Baserat på utfallet kommer kommissionen fatta ett slutgiltigt beslut innan årsskiftet då den nuvarande licensen går ut.

Organisatörerna kommer lämna in underskrifterna i början av juli, för att kräva att kommissionen ger ett officiellt svar innan det slutgilitiga beslutet fattas. Namninsamlingen kommer fortsätta vara öppen så att de som önskar göra sin röst hörd om glyfosast och bekämpningsmedel.

#StopGlyphosate ECI backas upp av över 100 organisationer runt om i EU och koordineras av WeMove.eu och Skiftet är den främsta svenska organisationen. För mer info besök gärna: www.stopglyphosate.org.

Fler nyheter