Regeringen måste få tummen ur och skydda skogen på stört

Tidigare i år gick Skogsstyrelsens generaldirektör, som innan har varit chef på skogsjätten Sveaskog, ut med att de skulle ta paus för att inventera och registrera skyddsvärda så kallade nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett område som ofta innehåller känsliga och sällsynta djur- och växtarter.

Det betyder att myndigheten, som har ansvar för att våra skogar ska vara riktiga skogar fulla med djur och växter, vägrar göra vad som krävs för att skydda skyddsvärd skog från Värmland till gränsen av Kiruna. Vi talar om ett område stort som halva Sverige.

Vad gör då Sveriges regering? Den duckar och undviker att svara på frågor. När riksdagsledamoten Jens Holm (V) ställde en interpellation till Miljöminister Skog tog det henne elva veckor att svara. Standardtiden för att svara är två veckor. Regeringen är splittrad och ovillig att ta i frågan vilket märks i att Sven-Erik Bucht går ut i media på sitt håll och säger att allt är bra, medan Miljöpartiet på sin kongress kommer fram till att de vill skydda nyckelbiotoperna.

Men våra gammelskogar klarar inte av någon paus från skydd och när den är avverkad är den just det: avverkad. Som tur är finns folkrörelser som förbereder sig för en stor insats i sommar. Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen ska gå ut i gammelskogar och gör det myndigheterna vägrar och vår regering valt att inte göra: sitt jobb.

Skiftetrörelsen är också djupt engagerad i våra gammelskogar och arbetar på två sätt just nu:

  1. Vi försöker få till ett möte med miljöministern för att lämna över denna kampanj för att visa hur många som bryr sig om våra gammelskogar
  2. Vi kommer också samla in pengar till Skydda Skogen så deras arbete ute i skog och mark med att kartlägga blir så effektivt som möjligt

Vill du gå med i vår rörelse för att rädda de sista gammelskogarna? Skriv under här: https://agera.skiftet.org/campaigns/radda-gammelskogarna

Fler nyheter